hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Steunpunt Verlies en Rouw

Elke derde dinsdag van de maand is het Steunpunt Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscentrum De Zaan in Alkmaar geopend voor ieder die een dierbare heeft verloren. In de maand september is dat 17 september.
Van 14.00 uur tot 14.45 is er inloop met koffie en thee en kun je lotgenoten spreken.
Om 14.45 uur start het thema ‘gedichten over rouw’. We willen aandacht besteden aan gedichten over verlies en rouw.

Lees meer...

Over grenzen

Interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog op 20 september.
Grenzen…! Aan de ene kant dagen ze ons uit en willen we weten wat er aan de andere kant is. We zoeken ze bewust op als we reizen, nieuwe activiteiten ondernemen of onbekenden ontmoeten. Hoe inspirerend en verrijkend kan dat zijn! Aan de andere kant zijn we geneigd onze grenzen te bewaken, willen we niet dat mensen te dichtbij komen. Of zijn we huiverig om ons buiten onze eigen ‘bubbel’ te begeven. Onbekend maakt onbemind, luidt het gezegde.

Lees meer...

Gospel Night in De Blije Mare

Vrijdag 20 september organiseren de Evangelische Broedergemeente en de Protestantse Gemeente Alkmaar voor de vijfde keer een Gospel Night. Deze avond treden op: The Jordan River Singers en het gospelkoor Joy. Het belooft een avond te worden die je niet gauw zult vergeten.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open, de avond begint om 19.30 uur. De locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN in Alkmaar. De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte. Kom op tijd want vol=vol

Lees meer...

Olde Mare Café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken wordt op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven. In dit najaar vindt het Olde Mare Café plaats op:
25 september: Ds. Sibilla Verhagen doet met volwassenen en kinderen Godly Play, een activiteit waarin bijbelverhalen door verschillende figuren zichtbaar worden. Daarna eten we pannenkoeken. Aanvang op deze middag 15.00 uur.

Lees meer...

Maandelijkse zenmeditatie

Ook dit jaar organiseert De Zwaan weer vanaf 26 september de maandelijkse zenmedidatie. Zenmeditatie vindt haar oorsprong in het boeddhisme. Al een jaar of vijftig wordt deze vorm van meditatie ook in christelijke kringen beoefend. Velen kunnen in deze tijd weinig meer met de overgeleverde geloofswaarheden. Zij zijn op zoek naar de levende ervaring van het mysterie, God, het ‘niet ik, maar Christus in mij’ of hoe men de bron in zichzelf ook wil noemen.

Lees meer...

Film: The Way

Filmavond op 26 september in De Blije Mare met de mogelijkheid vooraf samen een maaltijd te gebruiken.

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tom besluit zelf de route uit te lopen.

Lees meer...

Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar

Toneelvoorstelling op 29 september
Vanmiddag kijken we eerst naar een voorstelling waarin een joodse, een christelijke en een islamitische vrouw met elkaar in gesprek gaan over hoe Mozes hen inspireert. Mozes, Mosjé of Musa speelt een belangrijke, zij het iets verschillende, rol in de Tenach, de Bijbel en de Koran. De speelsters zijn ‘in het echt’ ook al jaren met elkaar in gesprek over hun eigen ontwikkeling.

Lees meer...

Theologie voor Geïnteresseerden

Informatie over de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) te Amsterdam
De taakgroep Vorming & Toerusting wil u graag attent maken op de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.
In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) plaats. Sinds twee jaar wordt de afkorting TVG gebruikt voor de nieuwe naam: Theologie Voor Geïnteresseerden. 

Lees meer...

Glans en glorie

Over de schilderkunst van Jan van Eyck
Op vijf avonden vanaf 2 oktober bestuderen we het oeuvre van schilder Jan van Eyck (ca. 1390-1441), ‘schilder van hemelse goedheid en aards geluk’. We vergelijken zijn werk met dat van zijn voorgangers en zijn getuige van een schilderkunstige revolutie: de sprong naar het realisme. Met Van Eyck kijken we ook naar zee, strand en wolken. Hij is de eerste schilder die het Hollandse landschap natuurgetrouw weergaf.

Lees meer...

Film: De Wilde Stad

ter gelegenheid van dierendag 2019 
Zondag 6 oktober staat de Vrijheidskerk in het teken van Dierendag. Een morgendienst en een middagfilm. In de eredienst bezingen wij de veelkleurigheid van de schepping, staan we stil bij het uitsterven van talloze dier- en plantsoorten en benoemen we het rentmeesterschap van de mens.

Lees meer...

Oefencirkel verbindende communicatie

“Deze ochtenden beleef ik als Pokon omdat we er allemaal door groeien en bloeien,” aldus een deelneemster.
De Zwaan, 7 oktober, 4 november en 2 december. Deze oefencirkel is een vervolg op de basistraining ‘Verbindende communicatie’. Heb je deze bij ons of elders gevolgd, dan kun je je voor deze oefencirkel aanmelden. De maandelijkse bijeenkomsten worden telkens ingeleid met een thema.

Lees meer...

Van Iona tot Alkmaar en verder

Keltisch-Christelijke Spiritualiteit. 10 oktober.
Keltische spiritualiteit is een breed begrip. Het is ouder dan het christelijk geloof. Maar in de loop van de eeuwen is een bijzondere Keltisch-Christelijke traditie ontstaan. Mede dankzij het opdiepen van deze traditie op pelgrimseilanden als het Schotse eiland Iona en het Britse eiland Lindisfarne, is er hernieuwde aandacht voor deze spiritualiteit.

Lees meer...

De Parenting Course

Vanaf 21 oktober. Heb jij kinderen? Dan weet je dat, hoe leuk ze ook zijn, er best wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Geen enkele opvoeding is perfect (zouden we wel willen!), maar met praktische tools kan je vaak al een stuk verder komen. De Parenting Course geeft ouders een inspirerende en motiverende methode om met opvoeding aan de slag te gaan.

Lees meer...

Veel te laat heb ik jou lief gekregen

schrijfmeditatie-middag op 26 oktober
Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze zinsnede uit het lied ‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door ‘Paradijsvogels’, het seizoenthema van De Zwaan en de Laatdiensten. Een paradijsvogel is een tropische zangvogel met levendige en schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia.

Lees meer...

Hoe wordt alles nieuw?

In twee bijeenkomsten, op 5 en 12 november, laten we ons inspireren door de Duitse gereformeerde theoloog Jürgen Moltmann en zijn boek ‘In het einde ligt het begin’. Moltmann geeft in zijn ideeën over het laatste oordeel, als doorgang naar een nieuwe wereld, zowel een plek aan daders als aan slachtoffers (en ook aan God). Moltmann heeft hierop een veel bredere blik dan de klassieke rechtvaardigingsleer waarin de zondaar schuld erkent en waarin God vergeeft.

Lees meer...

Open Doors-dag 2019

De kerk in het Midden-Oosten.
Op 9 november is er weer de jaarlijkse Open Doors dag van 10 - 16 uur in de Jaarbeurshallen te Utrecht. Duizenden mensen uit allerlei kerken komen dan samen om naar de verhalen van vervolgde christenen uit de wereld wijde kerk te luisteren. Dit jaar staat het Midden-Oosten centraal met sprekers uit Iran (een leider van een ondergrondse huiskerk), Irak (een pastor die kindervluchtelingen opvangt) en Syrie (een katholieke zuster die gezinnen met voedsel, water en brandstof helpt).

Lees meer...

Evangelieverhalen lezen met Kierkegaard

Vanaf 14 november. Søren Kierkengaard, theoloog en filosoof, leefde omstreeks 1830. Hij wordt de vader van het existentialisme genoemd met zijn aandacht voor het ‘enkele bestaan’ van ieder mens. In zijn uitgebreide oeuvre - hij heeft meer dan dertig boeken geschreven - komt hij met kritische vragen en opmerkingen, gericht aan de (in zijn geval: Lutherse) Kerk.

Lees meer...

Verbindende communicatie

Tweedaagse basistraining vanaf 16 november
Hoe vaak komt het niet voor dat de woorden of daden van een ander ons kwetsen of irriteren? Meestal zijn we dan geneigd om te denken dat ons nare gevoel veroorzaakt wordt door de ander. Als die nou maar veranderde ... Omgekeerd denkt hij of zij echter precies hetzelfde! Helaas werkt een gesprek over dit soort dingen vaak alleen maar averechts. Hoe communiceren we nou zó met anderen dat er wederzijds begrip ontstaat en we samen oplossingen vinden voor onze conflicten?

Lees meer...

Olde Mare Café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken wordt op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven. In dit najaar vindt het Olde Mare Café plaats op:
27 november: Gerrie Huiberts, pastor en kerkelijk medewerker in de Katholieke kerk vertelt verhalen vanuit haar geloofskoffertje.
Aanvang op deze middag 14.00 uur

Lees meer...

Film: Boyhood

Filmavond op 28 november in De Blije Mare met de mogelijkheid vooraf samen een maaltijd te gebruiken.

Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden ouders die hun kind opvoeden. Centraal staat het leven van de zesjarige Mason die gedurende twaalf jaar wordt gevolgd tijdens zijn emotionele reis van zijn kindertijd tot aan de volwassenheid.

Lees meer...

Kerstwandeling

Vrijdag 13 december gaat de kerstwandeling voor de tiende keer van start. De wandeling gaat langs zes locaties: De Blije Mare (onderdeel nog in ontwikkeling), Kinderboerderij de Rekerhout (levende kerststal), het scoutinggebouw (met The Jordan River Singers), de Montessorischool op het Arkplein (in samenwerking met het Muziekatelier Alkmaar),

Lees meer...

Bijbelkring

N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan op de zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect voor de bijbeltekst en voor elkaar is genoeg.

Lees meer...

Bijbelstudiegroep in Noord

Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van start gegaan. Wij komen regelmatig bij elkaar.
Samen de Bijbel lezen, ons verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te beantwoorden die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag. Dieper ingaan op levensvragen.

Lees meer...

Bijbelgroep Zuid

Op 12 september begint de bijbelgroep weer in de Pius X-kerk. Vorig seizoen lazen we sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja.
In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we heel andere teksten lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria, Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Stiltekring

Vanaf 17 september. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen, gezeten in een kring, na een korte inleiding, en ook meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 15.00 uur – 17.00 uur een boek bespreken en daar samen over nadenken en de verschillende leeservaringen uitwisselen. Dat doen we al jaren in De Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de bespreking in.

Lees meer...

Stilstaan op woensdag

‘Een dierbaar halfuurtje waarin ik tot rust kom’, aldus een bezoeker van ‘Stilstaan op woensdag’. Steeds meer gemeenteleden waarderen dit rustpunt midden in de week. Sommigen komen elke week, anderen af en toe een keer. We starten dit seizoen eerder, nl. op 18 september. We laten ons inspireren door een bijbeltekst, een lied, een gebed of muziek.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 20 sept 2019  19:30 uur:
Gospel Night in De Blije Mare
 
 20 sept 2019  19:30 uur:
Over grenzen
 
 25 sept 2019  15:00 uur:
Olde Mare Café
 
 26 sept 2019  18:30 uur:
Film: The Way
 
 26 sept 2019  19:30 uur:
Maandelijks zenmeditatie
 
 27 sept 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 29 sept 2019  15:00 uur:
Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa
 
 02 okt 2019  20:00 uur:
Glans en Glorie
 
 06 okt 2019  14:00 uur:
Film: De wilde stad
 
 07 okt 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 09 okt 2019  20:00 uur:
Glans en Glorie
 
 10 okt 2019  20:00 uur:
van Iona tot Alkmaar en verder
 
 16 okt 2019  20:00 uur:
Glans en Glorie
 
 21 okt 2019  19:30 uur:
De Parenting Course
 
 23 okt 2019  20:00 uur:
Glans en Glorie
 
 26 okt 2019  14:00 uur:
Veel te laat heb ik jou lief gekregen
 
 30 okt 2019  20:00 uur:
Glans en Glorie
 
 01 nov 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 04 nov 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 05 nov 2019  19:30 uur:
Hoe wordt alles nieuw?
 
 14 nov 2019  20:00 uur:
Evangelieverhalen lezen met Kierkegaard
 
 16 nov 2019  10:00 uur:
Verbindende communicatie
 
 27 nov 2019  14:00 uur:
Olde Mare Café
 
 28 nov 2019  18:30 uur:
Film: Boyhood
 
 29 nov 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 02 dec 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 13 dec 2019  18:30 uur:
Kerstwandeling