hit counter joomla

Activiteiten

folder voorjaar 2019 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

De Wijsheid

De Wijsheid is vóór alles geschapen
(Sirach 1:4)
Een leerhuis in de veertigdagentijd vanaf 6 maart over het boek Wijsheid van Jezus Sirach.
In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn niet alleen het Oude en Nieuwe Testament opgenomen, maar ook de zogeheten deuterocanonieke boeken. Deuterocanoniek wil zeggen ‘in tweede instantie aan de canon toegevoegd’, de canon, de officiële lijst met erkende geschriften.

Lees meer...

40-dagentijd in De Vrijheidskerk

Vanaf 6 maart. De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en van onze naasten dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema: “Een nieuw begin”. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk.

Lees meer...

Film: Een man die Ove heet

28 maart. Maaltijd en film in De Blije Mare.
Ove is negenenvijftig jaar oud. Hij rijdt Saab. Mensen noemen hem 'de bittere buurman'. Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn onmiddellijke omgeving, in de wijk waarin hij woont.

Lees meer...

Oefencirkel verbindende communicatie

4 februari, 1 april en 3 juni. Het doel van verbindende communicatie is om vanuit compassie om te gaan met anderen en onszelf. Deze oefencirkel is een vervolg op de basistraining verbindende communicatie en bestemd voor mensen die bij De Zwaan of elders zo’n training hebben gevolgd.

Lees meer...

Beelden in de veertigdagentijd

Op 3 april geeft Marja Ligterink tijdens Cafe Olde Mare een lezing waarin haar fotowerk en gedichten een belangrijke rol spelen. Het thema zal zijn: ‘beelden in de veertigdagentijd’.
Marja is naast verlies- en rouwbegeleider ook lid van KinK (Kunst in de Kerk) en ze maakt foto’s waarin licht en symboliek centraal staan en ze schrijft gedichten. Ze zal u deze middag in foto’s en gedichten meenemen op de weg door de veertigdagentijd naar Pasen.

Lees meer...

Lezing Rinus van Warven

“De Cirkel van het Leven”. 6 april
Voor een ieder die interesse heeft in spiritualiteit, zingeving, en levensvragen, is dit dagdeel een aanrader. Rinus van Warven (1956) is een inspirerend spreker, radioprogrammamaker met een werk- en interesseveld op het gebied van religie, ethiek en begrip aankweken tussen levensbeschouwingen.

Lees meer...

Wij zijn de aarde!

Meditatiemiddag, 6 april.
Vaak voelen we onszelf gescheiden van ‘de natuur’, onze medemensen en de scheppende kracht van het universum. De zorg voor ‘het milieu’ is dan een morele en verstandelijke verplichting. Zodra we verbondenheid en compassie met de aarde en anderen kunnen gaan ervaren, groeit van binnenuit het verlangen ze tot bloei te laten komen. Het doel van dit samenzijn is om deze beleving te voeden.

Lees meer...

Lentemarkt t.b.v. Ghanareis

Op zaterdag 6 april van 10:00- 15:00 uur organiseren wij een Lentemarkt, in en rondom de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2A Alkmaar. We hebben allerlei plantjes, bloemen, creatieve decoratie en een coffeecorner met veel lekkers. Je kunt een paaskrans bestellen en ophalen of zelf maken in een van de workshops. Daarnaast bieden we nog andere workshops aan, zie de poster.

Lees meer...

Stilstaan op woensdag

Na de kerstvakantie gaan we wekelijks door met ‘Stilstaan op woens dag’ vanaf 9 januari 2019. Van harte welkom om je te laten inspireren door een bijbeltekst, een lied en/of een gebed. Een half uur om stil te worden, tot rust te komen, ruimte te maken in jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je gedragen weten. Om daarna weer op te staan en verder te gaan.

Lees meer...

Godly Play

10 april. Beleef een bijbelverhaal op de manier van Godly Play: met verwondering en heilige stilte, maar ook ‘spelend’ op zoek naar betekenis. We doen dit keer een gelijkenis. Gelijkenissen zitten in een doos van goud. Zou die gesloten doos open gaan? De bijeenkomst vindt plaats in de speciale Godly Play ruimte in De Blije Mare.

Lees meer...

Fietstocht

13 april. Op weg naar een gemeenschappelijk huis
De Zwaan sluit het seizoen met als thema ‘Moeder Aarde’ af. Ons doel was en is dat we (gaan) ervaren dat de aarde ons gemeenschappelijk huis is en alle andere levende wezens onze medebewoners, want pas dan kunnen we vanuit ons hart zorg voor hen dragen.

Lees meer...

Concert Adrian Snell

Op zondag 14 april, 19:30 uur in De Blije Mare

‘Fierce Love... Beyond Words’: gezamenlijke concerten Adrian Snell en Carla Jae in aanloop naar Pasen

Voor de Britse artiest Adrian Snell is muziek altijd vol betekenis geweest. En in Nederland heeft het een grote groep liefhebbers, mede dankzij Snells epos ‘The Passion’, wat het paasverhaal muzikaal vertelt. Adrian Snells repertoire is in de loop van de jaren verbreed, maar veel van zijn muziek heeft de rode draad van Pasen, de vurige liefde van God, als basis.

Lees meer...

Paasviering in De Oldeburgh

We kijken weer uit naar de komende gezamenlijke paasviering in De Oldeburgh, Herenweg 91 Oudorp, die dit jaar op 17 april wordt gehouden. Samen met bewoners, omwonenden, belangstellenden en het team van vrijwilligers vieren we het feest van de opstanding van Jezus Christus.
Er is muziek, we zingen samen liederen, luisteren naar het aloude Evangelieverhaal en Paulus’ verwoording van Gods liefde en samen vieren we de opstanding van Jezus Christus, onze Heer.

Lees meer...

Musicalproject

15 t/m 20 april (onder voorbehoud)
Beleef in de stille week elke avond in de Blije Mare een gedeelte van de Passion musical, waarbij verschillende groepen een bijdrage leveren. Op zaterdag, tijdens de paaswake, wordt de hele musical uitgevoerd. Doe mee als toehoorder of als zanger.

Lees meer...

The Boy In The Striped Pyjamas

2 mei. Maaltijd en film in De Blije Mare.
Berlijn 1943. De achtjarige Bruno, het zoontje van een Nazi-commandant, verhuist met zijn familie naar een plek die ver weg is, waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen.

Lees meer...

Dagtocht voor senioren

Op vrijdag 3 mei wordt weer een dagtocht georganiseerd door de diaconie van de PGA.
Dit maal is het een kortere tocht dan gebruikelijk.
We vertrekken om 9.45 uur vanaf het parkeerterrein De Blije Mare, 10.00 uur vanaf De Vleugels en om 10.15 uur vanaf De Trefpuntkerk.

Lees meer...

Symposium ISBA 35 jaar

Het ISBA, Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, "viert" 35 jarig bestaan met symposium.
Op donderdagmiddag 9 mei vanaf 14.30- 17.30 in De Wijkplaats, Herenweg 14 in Oudorp. 
Van het begin af aan heeft het ISBA zich ten doel gesteld om de materiële situatie van mensen die tussen wal en schip (dreigen te) raken, te verbeteren.

Lees meer...

Film: Baraka

11 mei. Met deze film vol majestueuze en commentaarloze beelden van kerken, ruïnes en religieuze ceremonies wil filmmaker Ron Fricke voorbij de taal nationaliteit, religie en politiek reiken. Baraka betekent zegen en is een meditatie over de wereldgeschiedenis, verteld in de universele taal van het beeld. Fricke reisde voor deze film naar 25 landen op zes continenten.

Lees meer...

Film: Samsara

18 mei. De film Samsara is een ongekend zintuigelijke ervaring. Samsara is Sanskriet en betekent ‘het eeuwige rad van het leven’. Dit gegeven is het vertrekpunt van de filmmakers Fricke en Magidson. We maken een reis naar heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. Beeld en muziek zullen ons van begin tot eind boeien.

Lees meer...

Olde Mare café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken, wordt op de woensdagmiddagen 23 januari, 13 maart, 3 april en 22 mei een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven.
Het programma:

Lees meer...

Stiltekring: op zoek naar de stilte

Maandelijks op dinsdagmiddag.  “In het stilzwijgen waar niets meer op de ziel inspreekt, daar wordt Gods woord gesproken” (citaat van meester Eckhart, 13e eeuws mysticus). De stilte binnengaan is jezelf openen. En als je jezelf echt openstelt, zie je dat er heel veel dingen zijn die je bezighouden. Je bent er ‘vol’ van. Het ‘werk’ is bereid te zijn om stil te worden en te blijven bij wat er is en je te openen voor God.

Lees meer...

Zomerschool 2019

'Gods zinnen die ik onmachtig streel' (Joost Zwagerman) vanaf 1 augustus
Was de eerste zomerschool in 2017 gewijd aan mystieke teksten van middeleeuwse mystici en de tweede school van 2018 aan mystieke teksten van moderne vróuwen van geloof, in augustus 2019 gaan we ons verdiepen in bezinningsteksten en gedichten over leven, zingeving en geloof, geschreven door mánnen van nu.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden een boek lezen en daar samen over nadenken en spreken? Dat kan in de Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de avond in. De ervaring is dat de bij elkaar gevoegde indrukken een boek rijker maken. En dat schept een onderlinge band. Op dit moment zijn er 12 deelnemers.

Lees meer...

Bijbelkring

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de zondag na de bijeenkomst van de groep. Samen naar de bijbelteksten luisteren en gedachten hierover uitwisselen. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws.

Lees meer...

Gemeentereis 2019

Hoe hemels hout harten heelt
Een reis langs middeleeuwse altaren in Duitsland vanaf 1 september.
Ging de vorige gemeentereis zuidwaarts, naar gotische kathedralen in Frankrijk, voor de reis van dit jaar trekken wij oostwaarts, naar Duitsland. We gaan op zoek naar houten altaren, nu eens onbewerkt en adellijk van eenvoud, dan weer fraai beschilderd en juichend in kleur.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 27 mrt 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 27 mrt 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 28 mrt 2019  18:30 uur:
Film: Een man die Ove heet
 
 30 mrt 2019  10:30 uur:
Voorjaarsserie 2019
 
 01 apr 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 03 apr 2019  14:00 uur:
Olde Mare café
 
 03 apr 2019  14:00 uur:
Beelden in de veertigdagentijd
 
 03 apr 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 03 apr 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 06 apr 2019  10:00 uur:
Lentemarkt t.b.v. Ghanareis
 
 06 apr 2019  11:00 uur:
Lezing Rinus van Warven
 
 06 apr 2019  14:00 uur:
Wij zijn de Aarde!
 
 10 apr 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 10 apr 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 10 apr 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 10 apr 2019  20:00 uur:
Godly Play
 
 13 apr 2019  10:30 uur:
Op weg naar een gemeenschappelijk huis
 
 13 apr 2019  10:30 uur:
Voorjaarsserie 2019
 
 13 apr 2019  15:30 uur:
Op weg naar Pasen
 
 14 apr 2019  19:30 uur:
Concert Adrian Snell
 
 15 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 16 apr 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 16 apr 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 16 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 17 apr 2019  14:30 uur:
Paasviering in De Oldeburgh
 
 17 apr 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 17 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 17 apr 2019  19:30 uur:
The Crucifixion in de Witte Kerk
 
 18 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 19 apr 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 19 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 20 apr 2019  21:30 uur:
The Passion
 
 21 apr 2019  11:30 uur:
Pasen in de Koogerkerk
 
 28 apr 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 02 mei 2019  18:30 uur:
Film: The Boy In The Striped Pyjamas
 
 03 mei 2019  10:00 uur:
Dagtocht voor Senioren
 
 08 mei 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 09 mei 2019  14:30 uur:
Symposium ISBA 35 jaar
 
 09 mei 2019  20:00 uur:
Gemeenteavond
 
 11 mei 2019  14:00 uur:
Film: Baraka
 
 12 mei 2019  11:00 uur:
Bespreking jaarrekeningen
 
 18 mei 2019  14:00 uur:
Film: Samsara
 
 21 mei 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 21 mei 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 22 mei 2019  14:00 uur:
Olde Mare café
 
 24 mei 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 03 juni 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 12 juni 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 18 juni 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 18 juni 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 28 juni 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder