hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Expositie Psalmen

in de hal van De Blije Mare van 18 juni tot 13 augustus
Na de Kerkstraat van het Willibrordushuis in Heiloo, Zorgcirkel Westerhout en de Protestantse kerk in Limmen, is nu ook een deel van de collectie van Marga Jelles-van Huizen te zien in De Blije Mare.
Ik heb mij laten inspireren door het bijbelboek Psalmen. De psalmen zijn levensliederen. Zij gaan over twijfel en aanvechting en over geloof in God, die altijd met ons is.

Lees meer...

Zomerschool 2019

'Gods zinnen die ik onmachtig streel' (Joost Zwagerman) vanaf 1 augustus
Was de eerste zomerschool in 2017 gewijd aan mystieke teksten van middeleeuwse mystici en de tweede school van 2018 aan mystieke teksten van moderne vróuwen van geloof, in augustus 2019 gaan we ons verdiepen in bezinningsteksten en gedichten over leven, zingeving en geloof, geschreven door mánnen van nu.

Lees meer...

Dagtocht voor senioren

Op vrijdag 23 augustus wordt er weer een dagtocht georganiseerd door de diaconie van de PGA.
Dit maal een iets langere tocht dan gebruikelijk. Vanaf 8.30 uur worden de eerste gasten opgehaald door de bus.
We rijden naar het Kralingse Bos bij Rotterdam voor de koffie met gebak.
We vervolgen onze weg naar Zeeland naar het plaatsje Ouwerkerk waar we het Watersnoodmuseum bezoeken.

Lees meer...

Over grenzen

Interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog op 20 september.
Grenzen…! Aan de ene kant dagen ze ons uit en willen we weten wat er aan de andere kant is. We zoeken ze bewust op als we reizen, nieuwe activiteiten ondernemen of onbekenden ontmoeten. Hoe inspirerend en verrijkend kan dat zijn! Aan de andere kant zijn we geneigd onze grenzen te bewaken, willen we niet dat mensen te dichtbij komen. Of zijn we huiverig om ons buiten onze eigen ‘bubbel’ te begeven. Onbekend maakt onbemind, luidt het gezegde.

Lees meer...

Gospel Night in De Blije Mare

Vrijdag 20 september organiseren de Evangelische Broedergemeente en de Protestantse Gemeente Alkmaar voor de vijfde keer een Gospel Night. Deze avond treden op: The Jordan River Singers en het gospelkoor Joy. Het belooft een avond te worden die je niet gauw zult vergeten.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open, de avond begint om 19.30 uur. De locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN in Alkmaar. De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte. Kom op tijd want vol=vol

Lees meer...

Olde Mare Café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken wordt op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven. In dit najaar vindt het Olde Mare Café plaats op:
25 september: Ds. Sibilla Verhagen doet met volwassenen en kinderen Godly Play, een activiteit waarin bijbelverhalen door verschillende figuren zichtbaar worden. Daarna eten we pannenkoeken. Aanvang op deze middag 15.00 uur.

Lees meer...

Film: The Way

Filmavond op 28 september in De Blije Mare met de mogelijkheid vooraf samen een maaltijd te gebruiken.

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tom besluit zelf de route uit te lopen.

Lees meer...

Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar

Toneelvoorstelling op 29 september
Vanmiddag kijken we eerst naar een voorstelling waarin een joodse, een christelijke en een islamitische vrouw met elkaar in gesprek gaan over hoe Mozes hen inspireert. Mozes, Mosjé of Musa speelt een belangrijke, zij het iets verschillende, rol in de Tenach, de Bijbel en de Koran. De speelsters zijn ‘in het echt’ ook al jaren met elkaar in gesprek over hun eigen ontwikkeling.

Lees meer...

Theologie voor Geïnteresseerden

Informatie over de cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) te Amsterdam
De taakgroep Vorming & Toerusting wil u graag attent maken op de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.
In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) plaats. Sinds twee jaar wordt de afkorting TVG gebruikt voor de nieuwe naam: Theologie Voor Geïnteresseerden. 

Lees meer...

Glans en glorie

Over de schilderkunst van Jan van Eyck
Op vijf avonden vanaf 2 oktober bestuderen we het oeuvre van schilder Jan van Eyck (ca. 1390-1441), ‘schilder van hemelse goedheid en aards geluk’. We vergelijken zijn werk met dat van zijn voorgangers en zijn getuige van een schilderkunstige revolutie: de sprong naar het realisme. Met Van Eyck kijken we ook naar zee, strand en wolken. Hij is de eerste schilder die het Hollandse landschap natuurgetrouw weergaf.

Lees meer...

Film: De Wilde Stad

ter gelegenheid van dierendag 2019 
Zondag 6 oktober staat de Vrijheidskerk in het teken van Dierendag. Een morgendienst en een middagfilm. In de eredienst bezingen wij de veelkleurigheid van de schepping, staan we stil bij het uitsterven van talloze dier- en plantsoorten en benoemen we het rentmeesterschap van de mens.

Lees meer...

van Iona tot Alkmaar en verder

Keltisch-Christelijke Spiritualiteit. 10 oktober.
Keltische spiritualiteit is een breed begrip. Het is ouder dan het christelijk geloof. Maar in de loop van de eeuwen is een bijzondere Keltisch-Christelijke traditie ontstaan. Mede dankzij het opdiepen van deze traditie op pelgrimseilanden als het Schotse eiland Iona en het Britse eiland Lindisfarne, is er hernieuwde aandacht voor deze spiritualiteit.

Lees meer...

De Parenting Course.

Vanaf 21 oktober. Heb jij kinderen? Dan weet je dat, hoe leuk ze ook zijn, er best wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Geen enkele opvoeding is perfect (zouden we wel willen!), maar met praktische tools kan je vaak al een stuk verder komen. De Parenting Course geeft ouders een inspirerende en motiverende methode om met opvoeding aan de slag te gaan.

Lees meer...

Veel te laat heb ik jou lief gekregen

schrijfmeditatie-middag op 26 oktober
Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze zinsnede uit het lied ‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door ‘Paradijsvogels’, het seizoenthema van De Zwaan en de Laatdiensten. Een paradijsvogel is een tropische zangvogel met levendige en schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia.

Lees meer...

Hoe wordt alles nieuw?

In twee bijeenkomsten, op 5 en 12 november, laten we ons inspireren door de Duitse gereformeerde theoloog Jürgen Moltmann en zijn boek ‘In het einde ligt het begin’. Moltmann geeft in zijn ideeën over het laatste oordeel, als doorgang naar een nieuwe wereld, zowel een plek aan daders als aan slachtoffers (en ook aan God). Moltmann heeft hierop een veel bredere blik dan de klassieke rechtvaardigingsleer waarin de zondaar schuld erkent en waarin God vergeeft.

Lees meer...

Evangelieverhalen lezen met Kierkegaard

Vanaf 14 november. Søren Kierkengaard, theoloog en filosoof, leefde omstreeks 1830. Hij wordt de vader van het existentialisme genoemd met zijn aandacht voor het ‘enkele bestaan’ van ieder mens. In zijn uitgebreide oeuvre - hij heeft meer dan dertig boeken geschreven - komt hij met kritische vragen en opmerkingen, gericht aan de (in zijn geval: Lutherse) Kerk.

Lees meer...

Olde Mare Café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken wordt op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven. In dit najaar vindt het Olde Mare Café plaats op:
27 november: Gerrie Huiberts, pastor en kerkelijk medewerker in de Katholieke kerk vertelt verhalen vanuit haar geloofskoffertje.
Aanvang op deze middag 14.00 uur

Lees meer...

Film: Boyhood

Filmavond op 28 november in De Blije Mare met de mogelijkheid vooraf samen een maaltijd te gebruiken.

Boyhood vertelt het verhaal van twee gescheiden ouders die hun kind opvoeden. Centraal staat het leven van de zesjarige Mason die gedurende twaalf jaar wordt gevolgd tijdens zijn emotionele reis van zijn kindertijd tot aan de volwassenheid.

Lees meer...

Kerstwandeling 2018

Vrijdag 13 december gaat de kerstwandeling voor de tiende keer van start. De wandeling gaat langs zes locaties: De Blije Mare (onderdeel nog in ontwikkeling), Kinderboerderij de Rekerhout (levende kerststal), het scoutinggebouw (met The Jordan River Singers), de Montessorischool op het Arkplein (in samenwerking met het Muziekatelier Alkmaar),

Lees meer...

Bijbelkring

N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan op de zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect voor de bijbeltekst en voor elkaar is genoeg.

Lees meer...

Bijbelstudiegroep in Noord

Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van start gegaan. Wij komen regelmatig bij elkaar.
Samen de Bijbel lezen, ons verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te beantwoorden die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag. Dieper ingaan op levensvragen.

Lees meer...

Bijbelgroep Zuid

Op 12 september begint de bijbelgroep weer in de Pius X-kerk. Vorig seizoen lazen we sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja.
In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we heel andere teksten lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria, Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Stiltekring

Vanaf 17 september. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen, gezeten in een kring, na een korte inleiding, en ook meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 15.00 uur – 17.00 uur een boek bespreken en daar samen over nadenken en de verschillende leeservaringen uitwisselen. Dat doen we al jaren in De Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de bespreking in.

Lees meer...

Stilstaan op woensdag

‘Een dierbaar halfuurtje waarin ik tot rust kom’, aldus een bezoeker van ‘Stilstaan op woensdag’. Steeds meer gemeenteleden waarderen dit rustpunt midden in de week. Sommigen komen elke week, anderen af en toe een keer. We starten dit seizoen eerder, nl. op 18 september. We laten ons inspireren door een bijbeltekst, een lied, een gebed of muziek.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 21 juli 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 01 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 05 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 08 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 12 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 15 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 18 aug 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 19 aug 2019
Zomerschool 2019
 
 23 aug 2019
Dagtocht voor senioren
 
 30 aug 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 15 sept 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 20 sept 2019  19:30 uur:
Gospel Night in De Blije Mare
 
 27 sept 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder