hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Activiteiten

Op deze pagina vindt u het jaarlijks wisselende aanbod van activiteiten.
Vaste kringen, gespreksgroepen, open kerk vindt u op de pagina kringen.
In de rechterkolom ziet u activiteiten in en rond Alkmaar die door anderen worden georganiseerd. 

Activiteiten afgelast

Als gevolg van de corona-pandemie en daaruit voortvloeiende maatregelen – lockdown en een avondklok – hebben we helaas moeten besluiten om een aantal activiteiten uit het Vormings- en Toerustingsprogramma af te gelasten. Het betreft de volgende activiteiten die gepland stonden voor de maanden februari en maart:
- de cursus Van ‘Ik’ naar ‘Wij’
- de Filmmiddagen in de Vrijheidskerk
- de cursus Kunst kijken met elkaar
- Schrijf-meditatiemiddag ‘Veel te laat heb ik je lief gekregen‘.

Lees meer...

Kunst kijken met elkaar

I.v.m. lockdown en avondklok gaat deze activiteit niet door.
In vier bijeenkomsten vanaf 10 februari kijken we hoe het verhaal van Adam en Eva is verbeeld in de kunst door de jaren heen, van de middeleeuwen tot in de moderne tijd. Een bijbelverhaal kan richting geven in ons leven, maar welke richting? Wat zien we op de afbeeldingen? Welke betekenis geven kunstenaars aan dit bekende verhaal? Welke interpretatie kan ons vandaag (nog) inspireren?

 

Lees meer...

Van ‘Ik’ naar ‘Wij’

I.v.m. lockdown en avondklok gaat deze activiteit niet door.
In dit leerhuis bestuderen we tijdens de eerste bijeenkomst op 25 februari een belangrijk thema van de westerse filosofie: de gerichtheid op het ‘Ik’. Van de aloude geloofsbelijdenis (‘Credo – Ik geloof’) via Descartes (‘Ik denk, dus ik besta’) en Heidegger (‘Sein zum Tode’, het op onze individuele dood gericht zijn) komen we uit bij het moderne ‘Dikke Ik’. Het zal gaan over individualisme, streven naar persoonlijk geluk, consumentengedrag, sterfelijkheid en bijbehorende eenzaamheid. Het ‘Ik’ staat centraal.

Lees meer...

Films in de Vrijheidskerk

I.v.m. lockdown en avondklok gaat deze activiteit niet door.

Als toegift op het leerhuis Van ‘Ik’ naar ‘Wij’ worden 2 films aangeboden in de Vrijheidskerk.
Op zaterdag 13 maart bekijken we de nieuwste film van David Attenborough: ‘A Life on Our Planet’. Er is maar één aarde, die van samen, of er is geen aarde… Van medemenselijkheid naar medeschepselijkheid: het grootste ‘Wij’, aardebreed.
Een korte inleiding en daarna de film.

Lees meer...

Veel te laat heb ik jou liefgekregen

I.v.m. lockdown en avondklok gaat deze activiteit niet door.

schrijfmeditatiemiddag 13 maart Op zaterdag 13 maart organiseert Stichting de Zwaan een schrijf-meditatiemiddag. Je gaat schrijven en mediteren over het onderwerp ‘Veel te laat heb ik je lief gekregen’, een zinsnede van kerkvader Augustinus.
Op 13 maart is het een jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen ingingen. Het maakte dat we afstand moesten houden van mensen die ons lief zijn. We konden, zeker in het begin, nauwelijks nog op bezoek bij familie en vrienden. We leefden in onthouding.

Lees meer...

Films in de Vrijheidskerk

I.v.m. lockdown en avondklok gaat deze activiteit niet door.

Als toegift op het leerhuis Van ‘Ik’ naar ‘Wij’ worden 2 films aangeboden in de Vrijheidskerk.
Zaterdag 27 maart de film ‘Hannah Arendt’ 
Over de banaliteit van het kwaad en het Eichmann-proces. Eerst vragen wij ons af wat Arendt bedoelt met die ‘banaliteit van het kwaad’. Een korte inleiding en daarna de film.

Lees meer...

Meditatieve wandeling

Welkom bij de podcast met een meditatieve wandeling.
Deze meditatie kan je alleen of samen met anderen doen, ook de kinderen kunnen meedoen. Het eerste deel is een uitleg, daarna volgt de wandeling. Doe er zo lang over als je zelf wilt, gebruik de pauzeknop.
Een mooie en gezegende wandeling toegewenst!

Download hier de podcast. Als de podcast direct begint af te spelen, klik dat met uw rechter muisknop op de speler en kies voor 'audio opslaan' of dergelijk.

Anja Bergwerff

Labyrint Workshop

Op 30 mei. In een doolhof verlies je de weg, in een labyrint vind je je weg.
Leer het labyrint beter kennen en ervaar wat het voor jou kan betekenen.
Wat doen we deze middag? Al meer dan 2 jaar ligt in de vredestuin achter de Vrijheidskerk een labyrint. In deze workshop willen we u ermee nader kennis laten maken. Thea Verkerk, labyrintwerkster sinds vele jaren, zal een inleiding geven over de geschiedenis, betekenis, verschillende labyrintvormen enz. Daarna zullen we het lopen. Dit lopen geeft veel mensen rust en meer inzicht over wie ze zijn, en helpt antwoord vinden op vragen. Het brengt de linker en rechter hersenhelft in balans.

Lees meer...

De gaven van de Geest

In de komende weken willen we mediteren over de gaven van de Geest en wat die voor ons betekenen. In een serie van zeven vindt u elke week een nieuwe podcast met een gave. Met de rechter muisknop kunt u de podcast opslaan op uw computer of telefoon.
Gebruik de pauzeknop om zolang u wilt na te denken over een vraag of tekst.
Een goede en gezegende tijd gewenst!

Anja Bergwerff

Lees meer...

Vincent van Gogh-dag

Aan het begin van de zomer op zaterdag 3 juli bekijken we twee films van Vincent van Gogh. Eternity’s Gate. In deze film, een impressionistisch portret van de laatste maanden uit het leven van Vincent van Gogh, wordt de zoektocht van Vincent van Goghs naar aanvaarding uitgebeeld. Dafoe, die de rol van Vincent van Gogh speelt, maakt een onuitwisbare indruk als de gekwelde, maar ook bezielde en gedreven kunstenaar.

Lees meer...

Meer...

Geen evenementen