hit counter joomla

Activiteiten

folder

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik hier om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Samen luisteren in de stilte


Lectio Devina

De Zwaan en de Laatdiensten organiseren vana 3 december een bezinningsmoment op drie dinsdagavonden in de adventstijd, op weg naar Kerstmis: Lectio Devina.
Lectio Devina is: lezen, luisteren met je hart.

Lees meer...

Kerstwandeling

Een jarenlange traditie wordt voorgezet, op vrijdag 13 december: de 10e kerstwandeling langs 6 verschillende locaties in Alkmaar Noord. We bezoeken een levende kerststal in kinderboerderij De Rekere. The Jordan River Singers zingen hun gospelliederen in het scoutinggebouw. In De Blije Mare is ballet en ook spelen we daar een spel.

Lees meer...

Kerstmiddag Noord

De diaconie organiseert op 17 december in De Blije Mare een kerstmiddag voor ouderen; er staat ons een mooi programma te wachten.
Tussen 14.00 en 14.30 uur is er inloop met koffie en wat lekkers. Om half drie  beginnen we met de kerstviering. We lezen het kerstverhaal, overdenken op een creatieve manier de geboorte van Jezus en zullen we bekende kerstliederen zingen onder begeleiding van Sibilla Verhagen op de piano.

Lees meer...

Steunpunt Verlies en Rouw

Op 17 december is het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar weer geopend.
Van 14.00 tot 14.45 is er inloop met koffie, thee en lotgenotencontact.
Om 14.45 uur starten we met het thema van deze maand: ‘zingeving en rouw’. Het is geen makkelijk thema; het roept wellicht weerstand op. Want hoe kun je de zin zien als je geliefde is gestorven. En is er wel zingeving mogelijk?

Lees meer...

Kerstmiddag Zuid

Op 18 december om 14;00 uur is er weer de jaarlijkse kerstmiddag, georganiseerd door de diaconie. Voor Alkmaar Zuid vindt de middag plaats in de Vrijheidskerk. U bent allen, jong en ouder, hiervoor uitgenodigd. De viering in Zuid is dit jaar gecombineerd met de ontmoeting op woensdagmiddag.

Lees meer...

Kerstviering Kresnetieviering

Op 24 december om 19.00 uur viert de Evangelische Broedergemeente haar traditionele Kresnetieviering.
Gastvoorganger is br. Roy Ho-ten-Soeng en organist is br. Atze Veldhuis. De dienst wordt opgeluisterd door gospelkoor The Jordan River Singers. U bent van allen van harte welkom. Neemt u familie en vrienden en buren mee.

Kerstnachtviering in De Terp

De intieme kerkruimte is er helemaal klaar voor en prachtig versierd op die bijzondere avond van 24 december. Vanaf 20.30 uur zijn de deuren open en klinkt vrolijke muziek. De dienst is van negen tot tien uur. Het thema dit jaar is: blijdschap omarmen. Het gaat over de engelenstem: zie, ik verkondig jullie grote blijdschap voor de hele gemeenschap!

Lees meer...

Kerstnachtdienst in de Grote Kerk

Traditiegetrouw is er op 24 december, de avond voor kerstmis, weer de Kerstnachtdienst in de Grote of Sint-Laurenskerk . Een keer per jaar mag het gebouw weer zijn waar het voor bedoeld was; een plek van bezinning, gebed en zang. De kerstnachtdienst is bedoeld voor heel Alkmaar, ieder is welkom of je nu wel of niet vaak een kerk bezoekt. Als de donkere tijden van het jaar aanbreken is de mens op zoek naar licht.

Lees meer...

Laatdienst: Sippora

5 januari. Wat weten we meer over Sippora dan dat haar naam ‘vogeltje’ betekent. Paradijsvogeltje? Zij is door haar vader Jetro aan Mozes tot vrouw gegeven. Sippora en Mozes hebben twee zonen gekregen. Toen Mozes zijn roeping had ontvangen om terug te keren naar zijn volk en de mensen uit de slavernij te bevrijden gingen zij samen op pad. Onderweg werd Mozes ernstig ziek. Sippora treedt op en Mozes wordt weer beter.

Lees meer...

Volleybaltoernooi

Zaterdag 11 januari 2020 is er weer een interkerkelijk volleybaltoernooi in de Hoornse Vaart.
We doen al vele jaren mee met heel veel plezier. Of je wel of niet goed kunt volleyballen is niet van belang, het gaat vooral om met elkaar plezier te hebben. Heb je zin om mee te doen?

Lees meer...

Marriage Course

Op 20 januari 2020 start opnieuw een marriage course. In de cursus worden verschillende thema’s heel concreet aangereikt en uitgewerkt, waarmee je als partners aan de slag kunt. Per avond wordt een onderwerp door middel van een dvd getoond en vervolgens vul je opdrachten in met je partner en bespreek je dat met hem of haar.

Lees meer...

Kijk! Van Eyck!


Een vierdaagse reis naar Gent en Brugge
We maken van woensdag 15 april tot en met zaterdag 18 april een excursie naar de kunst van Jan van Eyck.
Het wordt een busreis van De Vrijheidskerk naar een hotel in Gent. We bekijken op woensdagmiddag de oude stad en maken een boottocht. Op donderdag bezoeken we het Stadsmuseum én de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’.

Lees meer...

Bijbelkring

N.a.v. het Evangelisch-Luthers Dagboek

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan op de zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis nodig. Respect voor de bijbeltekst en voor elkaar is genoeg.

Lees meer...

Bijbelstudiegroep in Noord

Vorig jaar rond de zomer is er in Alkmaar-Noord een bijbelstudiegroep van start gegaan. Wij komen regelmatig bij elkaar.
Samen de Bijbel lezen, ons verdiepen in de achtergronden en de vragen proberen te beantwoorden die gesteld worden. Een open oog en oor, voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Zijn we het ermee eens? Soms ook niet en ook dat mag. Dieper ingaan op levensvragen.

Lees meer...

Bijbelgroep Zuid

Op 12 september begint de bijbelgroep weer in de Pius X-kerk. Vorig seizoen lazen we sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja.
In het nieuwe seizoen 2019-2020 gaan we heel andere teksten lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld Henoch, Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria, Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

Lees meer...

Stiltekring

Vanaf 17 september. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen, gezeten in een kring, na een korte inleiding, en ook meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden op een doordeweekse middag van 15.00 uur – 17.00 uur een boek bespreken en daar samen over nadenken en de verschillende leeservaringen uitwisselen. Dat doen we al jaren in De Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de bespreking in.

Lees meer...

Stilstaan op woensdag

‘Een dierbaar halfuurtje waarin ik tot rust kom’, aldus een bezoeker van ‘Stilstaan op woensdag’. Steeds meer gemeenteleden waarderen dit rustpunt midden in de week. Sommigen komen elke week, anderen af en toe een keer. We starten dit seizoen eerder, nl. op 18 september. We laten ons inspireren door een bijbeltekst, een lied, een gebed of muziek.

Lees meer...

Meer...

 
 15 dec 2019  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 18 dec 2019  14:30 uur:
Kerstviering in de Oldeburgh
 
 21 dec 2019  19:30 uur:
Volkskerstzang
 
 19 jan 2020  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats
 
 01 feb 2020  16:00 uur:
Bijeenkomst wijk M
 
 16 feb 2020  15:00 uur:
Inloop De Wijkplaats