hit counter joomla

Activiteiten

folder voorjaar 2019 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Stilstaan op woensdag

Na de kerstvakantie gaan we wekelijks door met ‘Stilstaan op woens dag’ vanaf 9 januari 2019. Van harte welkom om je te laten inspireren door een bijbeltekst, een lied en/of een gebed. Een half uur om stil te worden, tot rust te komen, ruimte te maken in jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je gedragen weten. Om daarna weer op te staan en verder te gaan.

Lees meer...

Olde Mare café

Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken, wordt op de woensdagmiddagen 23 januari, 13 maart, 3 april en 22 mei een bijeenkomst georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke lezing wordt gegeven.
Het programma:

Lees meer...

Film: Whale Rider

24 januari. Maaltijd en film in De Blije Mare.
Whale Rider is het verhaal van een Maori stam in een klein kustplaatsje in Nieuw-Zeeland. In elke generatie staat een man aan het hoofd, genaamd Whale Rider. Als een tweeling wordt geboren, overlijden moeder en zoon en blijft dochter Pai in leven. Voor het huidige stamhoofd Koro is het onacceptabel dat een vrouw de nieuwe leider zal worden.

Lees meer...

De cirkel van het leven

Op vijf dinsdagavonden vanaf 29 januari bespreken we “De cirkel van het leven”, de spannende autobiografie van Elisabeth Kübler-Ross. Het vertelt het verhaal van haar intensieve omgang met leven en sterven, vreugde en avontuur. Op de avonden staat steeds een levensfase van haar centraal, waarin we het gelezene aan de hand van verdiepingsvragen bespreken.

Lees meer...

Ontkiemen

Schrijfmeditatiemiddag op 2 februari.
Veertig dagen na kerst, midden in de winter, terwijl de eerste tekens van het voorjaar al zichtbaar worden, laten we ons inspireren door het gedicht ‘Over de eerbied’ van Ida Gerhardt. Dat begint met de aansporing “Gij moet het eenzaam laten. Het zaad dat ligt te slapen. En dat al kiem gaat maken.” en eindigt met de belofte “En het zal groen ontwaken.”

Lees meer...

Oefencirkel verbindende communicatie

4 februari, 1 april en 3 juni. Het doel van verbindende communicatie is om vanuit compassie om te gaan met anderen en onszelf. Deze oefencirkel is een vervolg op de basistraining verbindende communicatie en bestemd voor mensen die bij De Zwaan of elders zo’n training hebben gevolgd.

Lees meer...

Alphacursus

Vanaf 5 februari. Is er meer in het leven? Wie is God en hoe kun je hem kennen? Wat betekent Gods liefde voor mij? Wie is Jezus en de Heilige Geest? En hoe zit het met de kerk? Dit en meer komt aan de orde in de Alpha-cursus. In tien bijeenkomsten en een dagje weg gaan we praten over de basis van het christelijk geloof. De Alpha-cursus is gratis, gezellig en zonder gedoe.

Lees meer...

Compassie

Lees- en oefengroep. Vanaf 15 februari.
“Compassion is not an option. It’s the key to our survival.”, Karen Armstrong, initiatiefnemer Charter for Compassion.
Compassie staat op dit moment nogal in de belangstelling. Hoe komt dat eigenlijk? Wat verstaan we zelf onder compassie? Is het iets wat we kunnen leren en zo ja, hoe? Hoe wordt er door diverse auteurs vanuit een christelijke of boeddhistische achtergrond naar gekeken?

Lees meer...

Film: The Invocation

23 februari, eerste van de vier filmmiddagen in de Vrijheidskerk.
Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Kunnen we met elkaar in vrede leven? Wie is God? Het zijn levensvragen die in de film stuk voor stuk aan de orde komen. Inspirerende religieuze leiders (onder wie Desmond Tutu, de Dalai Lama en Deepak Chopra) geven antwoorden, elk vanuit hun eigen geloof en overtuiging.

Lees meer...

Film: Walk with me

2 maart. Een indrukwekkende reis in de wereld van de mindfulness. In de film staat de wereldberoemde monnik Thich Nhat Hanh centraal. We volgen hem drie jaar lang en krijgen wijze levenslessen. Existentiële vragen komen aan bod.
‘Lieve vrienden, jullie zijn niet minder dan een wonder. Misschien heb je soms het gevoel dat je waardeloos bent. Maar je bent niet minder dan een wonder.

Lees meer...

De Wijsheid

De Wijsheid is vóór alles geschapen
(Sirach 1:4)
Een leerhuis in de veertigdagentijd vanaf 6 maart over het boek Wijsheid van Jezus Sirach.
In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn niet alleen het Oude en Nieuwe Testament opgenomen, maar ook de zogeheten deuterocanonieke boeken. Deuterocanoniek wil zeggen ‘in tweede instantie aan de canon toegevoegd’, de canon, de officiële lijst met erkende geschriften.

Lees meer...

40-dagentijd in De Vrijheidskerk

Vanaf 6 maart. De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en van onze naasten dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema: “Een nieuw begin”. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk.

Lees meer...

De Minnedichten van Hadewijch

8 maart. Muzikale uitvoering
Hadewijch was een dichteres en mystica die in de dertiende eeuw leefde. Haar minnedichten zijn eigenlijk pure liefdespoëzie. Componist, muzikant en dirigent Heleen van Els heeft voor vijf van deze gedichten een melodie gecomponeerd en deze ingestudeerd met een groep zangers, een violist, accordeonist, contrabassist en slagwerker.

Lees meer...

Moeder Aarde

Interreligieuze en -levensbeschouwelijke dialoog - 16 maart
Eerst luisteren we naar mensen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden die vertellen wat zij geloven of denken over het ontstaan van onze planeet en hoe wij moeten omgaan met moeder aarde en met de mensen en andere wezens die haar bewonen.

Lees meer...

Film: Een man die Ove heet

28 maart. Maaltijd en film in De Blije Mare.
Ove is negenenvijftig jaar oud. Hij rijdt Saab. Mensen noemen hem 'de bittere buurman'. Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn onmiddellijke omgeving, in de wijk waarin hij woont.

Lees meer...

Lezing Rinus van Warven

“De Cirkel van het Leven”. 6 april
Voor een ieder die interesse heeft in spiritualiteit, zingeving, en levensvragen, is dit dagdeel een aanrader. Rinus van Warven (1956) is een inspirerend spreker, radioprogrammamaker met een werk- en interesseveld op het gebied van religie, ethiek en begrip aankweken tussen levensbeschouwingen.

Lees meer...

Wij zijn de aarde!

Meditatiemiddag, 6 april.
Vaak voelen we onszelf gescheiden van ‘de natuur’, onze medemensen en de scheppende kracht van het universum. De zorg voor ‘het milieu’ is dan een morele en verstandelijke verplichting. Zodra we verbondenheid en compassie met de aarde en anderen kunnen gaan ervaren, groeit van binnenuit het verlangen ze tot bloei te laten komen. Het doel van dit samenzijn is om deze beleving te voeden.

Lees meer...

Godly Play

10 april. Beleef een bijbelverhaal op de manier van Godly Play: met verwondering en heilige stilte, maar ook ‘spelend’ op zoek naar betekenis. We doen dit keer een gelijkenis. Gelijkenissen zitten in een doos van goud. Zou die gesloten doos open gaan? De bijeenkomst vindt plaats in de speciale Godly Play ruimte in De Blije Mare.

Lees meer...

Fietstocht

13 april. Op weg naar een gemeenschappelijk huis
De Zwaan sluit het seizoen met als thema ‘Moeder Aarde’ af. Ons doel was en is dat we (gaan) ervaren dat de aarde ons gemeenschappelijk huis is en alle andere levende wezens onze medebewoners, want pas dan kunnen we vanuit ons hart zorg voor hen dragen.

Lees meer...

Musicalproject

15 t/m 20 april (onder voorbehoud)
Beleef in de stille week elke avond in de Blije Mare een gedeelte van de Passion musical, waarbij verschillende groepen een bijdrage leveren. Op zaterdag, tijdens de paaswake, wordt de hele musical uitgevoerd. Doe mee als toehoorder of als zanger.

Lees meer...

The Boy In The Striped Pyjamas

2 mei. Maaltijd en film in De Blije Mare.
Berlijn 1943. De achtjarige Bruno, het zoontje van een Nazi-commandant, verhuist met zijn familie naar een plek die ver weg is, waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij daarachter ziet bewegen.

Lees meer...

Film: Baraka

11 mei. Met deze film vol majestueuze en commentaarloze beelden van kerken, ruïnes en religieuze ceremonies wil filmmaker Ron Fricke voorbij de taal nationaliteit, religie en politiek reiken. Baraka betekent zegen en is een meditatie over de wereldgeschiedenis, verteld in de universele taal van het beeld. Fricke reisde voor deze film naar 25 landen op zes continenten.

Lees meer...

Film: Samsara

18 mei. De film Samsara is een ongekend zintuigelijke ervaring. Samsara is Sanskriet en betekent ‘het eeuwige rad van het leven’. Dit gegeven is het vertrekpunt van de filmmakers Fricke en Magidson. We maken een reis naar heilige plaatsen, rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. Beeld en muziek zullen ons van begin tot eind boeien.

Lees meer...

Stiltekring: op zoek naar de stilte

Maandelijks op dinsdagmiddag.  “In het stilzwijgen waar niets meer op de ziel inspreekt, daar wordt Gods woord gesproken” (citaat van meester Eckhart, 13e eeuws mysticus). De stilte binnengaan is jezelf openen. En als je jezelf echt openstelt, zie je dat er heel veel dingen zijn die je bezighouden. Je bent er ‘vol’ van. Het ‘werk’ is bereid te zijn om stil te worden en te blijven bij wat er is en je te openen voor God.

Lees meer...

Zomerschool 2019

'Gods zinnen die ik onmachtig streel' (Joost Zwagerman) vanaf 1 augustus
Was de eerste zomerschool in 2017 gewijd aan mystieke teksten van middeleeuwse mystici en de tweede school van 2018 aan mystieke teksten van moderne vróuwen van geloof, in augustus 2019 gaan we ons verdiepen in bezinningsteksten en gedichten over leven, zingeving en geloof, geschreven door mánnen van nu.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden een boek lezen en daar samen over nadenken en spreken? Dat kan in de Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de avond in. De ervaring is dat de bij elkaar gevoegde indrukken een boek rijker maken. En dat schept een onderlinge band. Op dit moment zijn er 12 deelnemers.

Lees meer...

Bijbelkring

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de zondag na de bijeenkomst van de groep. Samen naar de bijbelteksten luisteren en gedachten hierover uitwisselen. Door juist de verschillende opvattingen naast elkaar te leggen, ontstaat er steeds iets nieuws.

Lees meer...

Gemeentereis 2019

Hoe hemels hout harten heelt
Een reis langs middeleeuwse altaren in Duitsland vanaf 1 september.
Ging de vorige gemeentereis zuidwaarts, naar gotische kathedralen in Frankrijk, voor de reis van dit jaar trekken wij oostwaarts, naar Duitsland. We gaan op zoek naar houten altaren, nu eens onbewerkt en adellijk van eenvoud, dan weer fraai beschilderd en juichend in kleur.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 24 jan 2019  18:30 uur:
Film: Whale Rider
 
 24 jan 2019  19:30 uur:
Maandelijkse zenmeditatiebijeenkomsten
 
 26 jan 2019  16:00 uur:
Ontmoetingsbijeenkomst wijk M
 
 27 jan 2019  16:00 uur:
Bachcantate
 
 29 jan 2019  20:00 uur:
De cirkel van het leven
 
 30 jan 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 02 feb 2019  14:00 uur:
Ontkiemen - schrijfmeditatiemiddag
 
 04 feb 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 05 feb 2019  18:00 uur:
Alphacursus
 
 06 feb 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 06 feb 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 08 feb 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 13 feb 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 15 feb 2019  14:00 uur:
Compassie
 
 19 feb 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 19 feb 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 20 feb 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 23 feb 2019  14:00 uur:
Film: The Invocation
 
 27 feb 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 02 mrt 2019  14:00 uur:
Film: Walk with me
 
 06 mrt 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 06 mrt 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 06 mrt 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 06 mrt 2019  20:00 uur:
De wijsheid
 
 08 mrt 2019  20:00 uur:
De Minnedichten van Hadewijch
 
 13 mrt 2019  14:00 uur:
Olde Mare café
 
 13 mrt 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 13 mrt 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 15 mrt 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 16 mrt 2019  15:00 uur:
Moeder Aarde
 
 19 mrt 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 19 mrt 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 20 mrt 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 20 mrt 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 27 mrt 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 27 mrt 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 28 mrt 2019  18:30 uur:
Film: Een man die Ove heet
 
 01 apr 2019  10:00 uur:
Oefencirkel verbindende communicatie
 
 03 apr 2019  14:00 uur:
Olde Mare café
 
 03 apr 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 03 apr 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 06 apr 2019  11:00 uur:
Lezing Rinus van Warven
 
 06 apr 2019  14:00 uur:
Wij zijn de Aarde!
 
 10 apr 2019  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 10 apr 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 10 apr 2019  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 10 apr 2019  20:00 uur:
Godly Play
 
 13 apr 2019  10:30 uur:
Op weg naar een gemeenschappelijk huis
 
 15 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 16 apr 2019  14:00 uur:
Steunpunt Verlies en Rouw
 
 16 apr 2019  14:30 uur:
Stiltekring: op zoek naar de stilte
 
 16 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 17 apr 2019  18:00 uur:
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk
 
 17 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 18 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 19 apr 2019  18:00 uur:
Sluiting kopij Samen Verder
 
 19 apr 2019  19:15 uur:
The Passion - musical
 
 20 apr 2019  21:30 uur:
The Passion
 
 02 mei 2019  18:30 uur:
Film: The Boy In The Striped Pyjamas