Uit de vergaderingen van de wijkkerkenraad Zuid op 7 februari en 7 maart 2023

Aan het begin van de vergadering op 7 februari steekt Cor Docter de kaars aan en staat in dit licht stil bij de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.
Bij zijn opening wijst hij op het spotje van SIRE: “Verlies elkaar niet uit het oog als polarisatie dichtbij komt” en in het bijzonder op één alinea daaruit: "Probeer de ander niet te overtuigen van jouw gelijk. Als je weet dat je het echt niet eens kunt worden, is het soms beter om dat duidelijk te onderkennen. Dan ben je het daar in ieder geval over eens en kun je door één deur. Bovendien kun je daarna verder met de andere onderwerpen".

Cor sluit zijn opening af met het lezen van het begin van 1 Korintiërs 1.
De vergadering wordt vooral besteed aan het bespreken van praktische zaken. De diensten in de komende periode, waaronder de Taizéviering op 19 maart, de diensten in de Stille Week en met Pasen, komen aan de orde.

Bij het koffiedrinken na afloop van de diensten op zondag wordt gebruik gemaakt van koekjes in cellofaan, koffiemelk in cupjes en ook de suiker is apart verpakt. Regelmatig stellen gemeenteleden terecht vragen over de hoeveelheid afval dit met zich meebrengt. Het blijkt echter dat er goed op wordt gelet dat deze verpakkingen bestaan uit duurzaam materiaal. Met het oog op de hygiëne blijven we toch apart verpakte spullen gebruiken.

De oproep om te reageren op de gewijzigde opstelling van de banken in de kerkzaal en het buiten gebruik stellen van de preekstoel, heeft vrijwel alleen positieve reacties opgeleverd. De wijkkerkenraad buigt zich ook over de vraag of de wijze van het vieren van het Avondmaal, zoals dat sinds de coronatijd gebeurt, zo kan blijven. Na een uitvoerige bespreking wordt besloten het zo te houden. Gemeenteleden nemen voorafgaand aan de dienst brood en wijn/druivensap mee naar hun zitplaatsen zodat iedereen tegelijk aan het Avondmaal deel kan nemen. Dit gezamenlijke aspect wordt gewaardeerd. Bovendien is deze vorm voor mensen die moeilijk ter been zijn, prettig. Er gaan ook stemmen op om het Avondmaal weer lopend te vieren. In feite is voor beide vormen iets te zeggen.

Op 5 mei worden in het hele land Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Dat zijn thema´s waar je niet dagelijks bij stilstaat maar waar je op Bevrijdingsdag bij uitstek aandacht aan kunt geven. Vorig jaar was de Vrijheidsmaaltijd in de Vrijheidskerk een succes. Ook in 2023 zal de maaltijd worden georganiseerd.


Op 7 maart vergadert de wijkkerkenraad verder. Aan het begin staat Cor stil bij het thema van de veertigdagentijd: “Uit liefde voor jou”.
Het is verheugend dat Nielspeter Jans met ingang van 1 maart zijn werkzaamheden volledig heeft hervat. Hanneke Ruitenbeek blijft daarnaast voor 10 uur per week beschikbaar voor het pastoraatswerk van de Vrijheidskerk.

Een heel ander onderwerp is het maken van een deur tussen de hal van de van de kerk en de tuin. Al geruime tijd wordt daarover gepraat en nagedacht. Met deze deur is de tuin beter bereikbaar en vormt de tuin meer één geheel met de Vrijheidskerk. De wijkkerkenraad hakt deze avond de knoop door en gaat akkoord met het plaatsen van een deur in de muur.
De wijkkerkenraad besteedt veel tijd aan het bespreken van de uitslag van de enquête over de aanvangstijd van de kerkdienst om 11.00 uur. Bij wijze van experiment zijn de diensten in januari op dit tijdstip begonnen. Omdat het doel van het experiment echter niet omschreven was, kan niet geëvalueerd worden of er een doel is gehaald. Het heeft wel veel informatie opgeleverd. Duidelijk is dat de mening van de gemeenteleden over de aanvangstijd van 11.00 uur verdeeld is. Sommigen vinden de deze tijd fijn, anderen totaal niet. Wel is men het eens over het tijdstip van het koffiedrinken: na de dienst heeft dit veruit de voorkeur. Gezamenlijke lunches worden gewaardeerd. Ook zijn er veel aanvullende opmerkingen gemaakt.
Kort samengevat: de enquête heeft veel stof tot nadenken opgeleverd en punten waar we ons voordeel mee kunnen doen. De komende tijd beginnen de diensten om 10.00 uur. Na de zomervakantie komt dit onderwerp terug.

Aan het eind van de vergadering brengen de werk- en taakgroepen verslag uit van hun activiteiten.
En het buurtkastje? Het is er bijna!
Cor sluit de vergadering met het lezen van een avondgebed.

Ria de Rijke

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links