Voor iedere zondag kwamen de leden van onze gemeente door de deur van de Vrijheidskerk. Na hun jas te hebben uitgedaan, een knik en een groet, een blik voor de spiegel of de haren goed zitten ging men de kerkzaal binnen. Er was iets bijzonders te zien.
Voorin de kerk was een kring van stoelen te zien in vrolijke regenboogkleuren. Maar eerst zat men in de banken zoals gewoonlijk.

Om 10 uur begon de dienst. Carina Kapteijn uit De Rijp was de voorganger. Enkele maanden terug was zij ook in de kerk. Ze vertelde aan de kinderen en aan de andere gemeenteleden het verhaal van de soepsteen. Dat ging over een reiziger die een dorp inkwam. Hij gooide een opgeraapte steen in een pan water en dankzij allerlei ingrediënten van dorpsbewoners ontstond een heerlijke pan soep.
Dat was enkele maanden geleden. Maar vandaag ging het anders. De reiziger kwam een dorp binnen met een soepsteen en zag spelende kinderen, dorpelingen die elkaar ondersteunden, lachende mensen. De “magische” soepsteen had hier zijn werk allang gedaan. Hoewel, Carina leidde de dienst ontspannen maar liet deze blijde boodschap ook een beetje schuren in haar toespraken. Om over na te denken.
Na de overdenking stonden we op uit de houten banken en namen plaats in de kring. Daar zongen we samen een mooi lied: "Voor ieder van ons een plaats aan de tafel." In de kring werd een hostie als teken van brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk uitgedeeld.

Na de dienst gingen de leden van onze gemeente niet de deur door naar huis maar ging men de deur door naar de grote zaal. 6 als ik het goede nummer zeg. Ik noem het maar de grote ontmoetingszaal vandaag. Bij de koffie of thee was het zoals elke zondag altijd gezellig met elkaar nababbelen over de dienst en de afgelopen week in het leven van diverse gemeenteleden waarbij je aan tafel zat. Cor Docter kwam daarna aan het woord. Hij besprak de gemeenteavonden van 2021 die we in dezelfde zaal hebben gehouden. We werden geïnformeerd over de toekomstplannen van de gemeente. Er is nog veel onzeker. Maar achter de schermen werkt en overlegt de kerkenraad met een brede toekomstvisie. Er zijn in 2021 plannen en ideeën uit de gemeente gekomen. Niet alles is realiseerbaar maar er wordt over nagedacht wat wel kan. Na deze wijze woorden van de voorzitter van de Kerkenraad Zuid gingen we de zaal uit naar de hal. Meer dan 50 mensen hadden hun babyfoto ingestuurd en een recente foto. Welke babyfoto hoort nu bij de juiste recente foto? We kregen per tweetal een blad met recente namen en foto’s en moesten de babyfoto’s daaraan koppelen. Dat was niet makkelijk. In diep gepeins maar ook in druk overleg met elkaar stond men voor de babyfoto’s. Welke ogen, welke neus, hoort nu bij welk persoon? We zagen baby's op kleurenfoto’s en op oude zwart-witdfoto’s. Zou die kleurenfoto dan toch bij een jonger persoon horen ? Of was dit ingekleurd?

Ter afsluiting genoten we in de grote ontmoetingszaal van de maaltijd. Er was een lopend buffet. Er lag een soepsteen op tafel. En daarnaast allerlei lekkernijen die gebracht waren door de leden van onze gemeente. Ondertussen hadden de mensen die het geboortespel georganiseerd hebben het heel druk met formulieren tellen en vergelijken. Aan het eind van de maaltijd kwam de uitslag van het spel. Er waren winnaars die net iets meer dan de helft goed hadden. Namens heel veel leden van de gemeente een grote pluim voor de mensen uit onze gemeente die dit georganiseerd hebben. In het verhaal hierboven heb ik een aantal positieve reacties verwerkt die mij bereikten. Zo mogen wij elke zondag een levende gemeente van de Heer zijn. Van jong tot puber, tot middenklasse en ouderen.

Henk Bruins

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links