hit counter joomla


Komende vieringen

 
 22 sept 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 29 sept 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 06 okt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 13 okt 2019  10:00 uur:
ds. M. Braamse, Alkmaar

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


22 september: doopdienst. Aylana en Ilse Rosalie zullen worden gedoopt. Thema: ‘Ken je mij?’ We lezen Psalm 139 in de vertaling van Huub Oosterhuis (wiens liederen een week later volop en breeduit gezongen zuilen worden) en we luisteren naar dochter Trijntje Oosterhuis die ‘Ken je mij? Wie ken je dan?’ zingt. De dopelingen vertrouwen wij toe aan God die ons, zoals geschreven staat in die altijd ontroerende psalmtekst, door en door kent en die zijn hand op onze schouder heeft gelegd. Dan kun je met een gerust hart gaan, al je wegen!

 

29 september: zangdienst met liederen van Huub Oosterhuis m.m.v. de zanggroep o.l.v. Cor Docter. Thema: ‘Die mij droeg’. Een dienst vol met teksten die ons raken en melodieën die ons ontroeren: ‘Met niets van niets’, ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’, ‘Dit ene weten wij’, ‘Dit huis vol mensen’, ‘Ere wie ere toekomt’, ‘Wek mijn zachtheid weer’, ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’, uiteraard ‘Die mij droeg’, ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’, ’Niet als een storm, niet als een vloed’, ‘Uit vuur en ijzer’ en ‘Een schoot van ontferming’. Kun je nog zingen, zing dan mee!
De korte overdenking zal gaan over de verzen 11 en 12 uit Deuteronomium 32: ‘Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven zal zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid, Hij alleen: geen andere god stond Hem bij.’ In de woorden van Oosterhuis: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.’ Leven is leren vliegen, leren vliegen op eigen kracht, in het vertrouwen dat adelaarsvleugels je zullen opvangen, wanneer je valt.

 

6 oktober: dienst in het teken van dierendag. Zie hiernaast.

 

20 oktober: viering Heilig Avondmaal. In deze dienst nemen we ook afscheid van onze ouderenpastor Albert Kozijn!

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Kennismaken

met‘ouderen-dominee’ Corrie van Duinen.

Op 13 augustus ben ik begonnen als de nieuwe dominee voor ouderen in wijk Zuid, als opvolgster van Albert Kozijn. Inmiddels heb ik al met veel mensen kennisgemaakt, en ben ik op zondag 25 augustus voorgesteld aan de gemeente rond de Vrijheidskerk. Het was een bijzonder en heel hartelijk welkom. De mooie bos bloemen die ik meekreeg siert na bijna een week nog steeds mijn woonkamer in Schermerhorn. Ik zal vast niet alle namen en gezichten direct bij elkaar kunnen houden, dus schroomt u niet zichzelf ‘opnieuw’ voor te stellen als wij elkaar weer ergens tegenkomen.

Lees meer...

Op weg naar een Groene Kerk deel 2

Nieuws uit de Vredestuin
We waren nog op weg naar Pasen toen we voor het laatst iets schreven over de Vredestuin.
Weet u nog? De kinderen hadden toen de wilgentenen hut gebouwd.
Ondertussen duiken we al bijna de herfst weer in, maar niet zonder te vermelden dat de tuin de hele zomer prachtig in bloei heeft gestaan! Het resultaat van de nieuwe beplanting met veel vlinder- en bijenplanten heeft letterlijk en figuurlijk zijn ‘vruchten’ afgeworpen.

Lees meer...

Toekomst Vrijheidskerk

Na de brainstormlunch op 7 april dit jaar zijn alle aangedragen ideeën gesorteerd en geclusterd. Uiteraard kan niet alles tegelijkertijd in werking worden gezet, maar onderstaand een opsomming van wat reeds loopt en wat in een latere fase aan de orde komt.
Wat is reeds gaande:

Lees meer...

Opknappen Vrijheidskerk

Na de nieuwe tafels en stoelen in de zalen is intussen ook een begin gemaakt met schilderwerkzaamheden. De muren van de zalen hebben een opfrisbeurt gehad en in zaal 5 is een prachtig digibord gekomen, waar vooral de Taakgroep Vorming en Toerusting heel blij mee zijn. In zaal 2 is een kleinere versie geplaatst op wielen, die zonodig ook in andere ruimtes gebruikt kan worden. De schermen worden al intensief gebruikt.

Lees meer...

Open huis in de Vrijheidskerk

Vanaf 25 september kunt u elke week op woensdagmiddag de kerk binnenlopen. Om een praatje te maken, samen de krant te lezen, even in stilte in de kerkzaal te zitten of een spelletje te doen.
Koffie en thee staan voor u klaar. We ontmoeten elkaar In de hal van de kerk. Bij mooi weer in de Vredestuin.
We beginnen steeds om 14.00 uur. U kunt ook eerst een wandeling(etje) met ons maken en daarna nog even napraten.

Lees meer...

6 oktober: we vieren dierendag

Kerkdienst 10.00 uur: Onze werkgroep Kerk en Dier houdt ons de realiteit én het visioen voor ogen. We zullen het hebben over biodiversiteit, de godgegeven veelsoortigheid van de schepping (en de bedreiging hiervan), onze eigen verantwoordelijkheid én over de schildering door de profeet Jesaja van een nieuwe aarde op Gods initiatief. Thema: ‘Véélsoortig!’ Als het technisch lukt, luisteren we naar een lied dat in de zeventiger jaren van de vorige eeuw populair was: ‘De laatste zeven dagen’ van D.C. Lewis.

Lees meer...

Ontmoetingspastoraat

De afgelopen tijd heb je er al het één en ander over kunnen lezen: Ontmoetingspastoraat.
Wat het inhoudt? Eigenlijk precies wat het woord zegt: Samen iets ondernemen en elkaar ontmoeten. Er wordt al heel wat georganiseerd om elkaar te ontmoeten: samen eten in de Wijkplaats, koffie na de kerkdienst, jeugdgroep, tuingroep … nou ja noem maar op. Maar daarmee bereiken we niet iedereen en dat willen we nu juist wel: voor elk wat wils zeg maar. Want ontmoeting heeft de toekomst!

Lees meer...

Afscheid

Op zondag 4 augustus zouden we afscheid nemen van onze ouderpastor Albert Kozijn. Door ziekte van zijn vrouw Marianne kon dit toen niet doorgaan. We hebben vernomen, dat het haar gelukkig weer beter gaat en wensen haar een volledig herstel toe. Een nieuwe datum voor het afscheid is inmiddels geprikt: zondag 20 oktober.

Nielspeter Jans

De jeugd van de Vrijheidskerk

Er is een nieuwe pagina op de website met informatie voor en over de jeugd van De Vrijheidskerk. Wat valt er allemaal te beleven voor de jeugd? De pagina is bereikbaar in het menu hierboven, onder Sectie Zuid.

 

Inloopmiddagen De Wijkplaats

Elke maand vindt er een inloopmiddag plaats in De Wijkplaats, georganiseerd door een enthousiast groepje dames. De middag wordt bezocht door een flinke groep mensen uit Oudorp, maar ook uit andere delen van de stad. De sfeer is altijd heel gezellig!

Lees meer...

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 corrie van duinen 2

ds. Corrie van Duinen, pastoraat 75+
06 30 90 44 78
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.