Zondag 2 april is het Palmpasen. Ook dit jaar gaan we weer met de kinderen palmpasenstokken maken. Dit doen we de zondag ervóór, dus op 26 maart. In de palmpasenstok wordt het lijdensverhaal van Jezus gesymboliseerd. Alle onderdelen van de palmpasenstok hebben een betekenis. Hieronder heb ik alle onderdelen kort even toegelicht.
In de ochtend van Palmpasen lopen we aan het begin van de kerkdienst een ronde door de kerk met de kinderen en hun stokken. Aansluitend lopen we naar Zorgcentrum ´t Rekerheem, om de stokken uit te delen aan de bewoners. De kinderen houden de palmpasenstokken dus niet zelf, maar maken ze om ze weg te geven.

  • Groene takjes: Deze verwijzen naar de palmtakken waarmee de leerlingen van Jezus langs de weg stonden om hem te verwelkomen. Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Ze juichten en zwaaiden met de bladeren.
  • Houten kruis: Herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf.
  • Twaalf pinda’s: Verwijzen naar de twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus.
  • Dertig rozijnen: Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten als beloning.
  • Broodhaantje: Verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Het broodhaantje wordt pas met Palmpasen op de stok gezet.
  • Ei: De chocoladeeitjes verwijzen naar nieuw leven, als Jezus weer opstaat.
  • Mandarijn: Deze doet denken aan de spons met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.
  • Versiering: Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan het kwaad.

Caroline Langeweg

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links