Even een korte stand van zaken van de beroepingscommissie. Zoals u weet heeft de wijkkerkenraad ons een profiel van de kandidaat meegegeven. In de commissie hebben we dat besproken en wat uitgewerkt en ook een profiel van onze wijkgemeente gemaakt. Van daaruit is er een advertentietekst opgesteld en is een groepje aan de slag gegaan om een filmpje te maken waarin we ons als wijkgemeente Noord voorstellen.

De tekst is ter kennisgeving aangeboden aan de WKR Noord en aan de AK. Nadat er een aantal suggesties tot verbetering zijn doorgevoerd, is de tekst tezamen met het filmpje op de website van de PG te Alkmaar, wijk Noord geplaatst. U kunt dit nu dus ook zelf zien door de tekst te lezen en het filmpje te bekijken.
De vacature is geplaatst op de website van de PKN (vacatures) en ook bij twee andere platforms die werven voor banen bij christelijke organisaties.

We hadden eerder al aan u als gemeente gevraagd één of meerdere namen van een mogelijke kandidaat door te geven en daar is ook gebruik van gemaakt. Er zijn vijf namen doorgegeven. Al deze personen hebben we persoonlijk benaderd om hen op onze vacature te wijzen.
In de procedure is ook voorzien dat het mobiliteitsbureau van de PKN dienstenorganisatie na een intake gesprek een aantal kandidaten noemt die aan het profiel van de kandidaat en de gemeente voldoet én die ook beroepbaar zijn. Dat gesprek heeft plaatsgevonden en de lijst hebben we ook binnen gekregen.

Kandidaten die willen reageren hebben tot 5 december de tijd. We willen voor de kerst nog met elkaar in discussie gaan welke kandidaat/kandidaten we willen horen en met wie we in gesprek willen gaan. Dat horen en in gesprek gaan start in januari.

Een beroepingscommissie heeft ook een consulent, die toezicht houdt op het werk van de beroepingscommissie en die ook als aanspreekpunt en vraagbaak kan fungeren voor de commissie. Onze consulent is ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp.

Axel Bolderheij

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links