Wat doet deze organisatie?
De stichting heeft als doelstelling om vluchtelingen, waar ook ter wereld, een helpende hand te bieden en werkt vanuit de overtuiging dat God ons vraagt onze naasten lief te hebben en naar hen om te zien. Lange tijd verbleef een groot deel van de vluchtelingen in Griekenland op een van de eilanden. Zij leefden daar in overvolle kampen. Dit zorgde vaak voor schrijnende situaties, welke ik met eigen ogen heb gezien op het eiland Lesbos. Sinds 2015 zet CRR zich in voor hulpverlening aan de vluchtelingen.

De vluchtelingenproblematiek is zich de laatste jaren aan het verschuiven: van de eilanden naar het vasteland. Om deze reden is Stichting CRR in februari 2021 een nieuw project gestart in Athene.
Naar schatting zijn er momenteel zo'n 40.000 vluchtelingen in en rond de Griekse hoofdstad. Velen van hen verblijven in kleine opvangkampen rondom de stad, of wonen in een appartementje, dat ze delen met anderen. Helaas leven er ook veel vluchtelingen op straat, omdat er onvoldoende voorzieningen zijn om hen op te vangen. Mensen weten niet waar ze terecht kunnen en hebben nauwelijks toegang tot hulp zoals ondersteuning tijdens de asielprocedure, voedsel, kleding en onderdak. Ook deze situatie heb ik met eigen ogen gezien en is zeer schrijnend. Veel mensen leven op straat in zelfgebouwde onderkomens, onder plastic en liggen op vuile matrassen. Veelal zie je flessen drank staan en zijn er mensen die verslaafd zijn aan drugs.

Inmiddels ben ik tweemaal in Athene geweest en deze hulpbehoevende mensen laten me niet meer los. Zoals iemand laatst treffend zei: 'Het zit in je bloed'. Zo ervaar ik het zelf ook.
Maandag 20 maart a.s. hoop ik wederom met een groep van zes mensen af te reizen naar Athene. Wij werken daar vanuit een grote loods, waar alle hulpgoederen liggen opgeslagen en sorteren daar binnengekomen hulpgoederen. We zetten bestellingen klaar en leveren deze af bij organisaties in de stad, die dan weer voor de verdere verspreiding van de goederen aan de vluchtelingen zorgdragen. Daarnaast helpen we ook bij partnerorganisaties, denk aan het bereiden van een maaltijd in een gaarkeuken, meehelpen met voedseldistributies, uitdelen van hulpgoederen aan een loket etc.

Aangezien stichting CRR veel geld kwijt is aan de transporten naar Griekenland, maar ook naar Oekraine (3x per maand) en Bosnie ben ik op het idee gekomen om een handje te helpen met geld inzamelen.
Hoe wil ik dit doen?
Op zondag 12 maart a.s., sta ik na de dienst als we koffie gaan drinken, bij een tafel waarop koek, cake en andere lekkere baksels liggen. Deze kunt u tegen betaling kopen. Het geld, dat ik hiermee ophaal, gaat naar Stichting CRR.
Ook wil ik een doos neerzetten waarin u een gift zou kunnen doen.
Doet u mee? Dank u wel. Vele druppeltjes vormen een grote plas voor hen die dat zo nodig hebben!

Helene de Graaf-Vriend

Meer over Stichting CRR: www.christianrefugeerelief.com
NL74 RABO 0306 6331 83 t.n.v. Christian Refugee Relief.
De stichting is ANBI-geregistreerd

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links