hit counter joomla

reserveer


Komende vieringen

 
 01 nov 2020  09:30 uur:
ds. S. Verhagen
 
 08 nov 2020  09:30 uur:
ds. A. Mulder, Alkmaar
 
 15 nov 2020  09:30 uur:
ds. S. Verhagen
 
 22 nov 2020  09:30 uur:
ds. F. van Melle, Oudorp

 

Andere diensten in het totaaloverzicht.


 


Vlogcatechese

Volg de vlogcatecheses van dominee Sibilla op Youtube.


facebook

Nieuwsbrief kinderen&kerk

Wist je dat er een nieuwsbrief kinderen&kerk is? Zo’n vier keer per jaar wordt deze via de email verspreid. Dus als je op de hoogte wil blijven van de activiteiten voor kinderen in en rond de Blije Mare, laat het aan Sibilla Verhagen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan kom je op de maillijst.

Gesprekken over visie

Samen kerkzijn in Alkmaar Noord
De één wil graag in de kerk opwekkingsliederen zingen. Een ander beleeft veel aan een bijbelkring. Weer een ander vindt reflectie op de preek het belangrijkste en/of gaat graag naar ‘stilstaan op woensdag’. Voor een volgende gaat het ook om samen koffie te drinken of over kerk zijn in de maatschappij.
Wat ráákt ons? Wat bindt ons? Waar vinden we elkaar om samen ons geloof in Jezus Christus te belijden, te vieren? Om samen kerk te zijn in Alkmaar Noord?

Lees meer...

Vanuit de wijkkerkenraad

Beste gemeenteleden,
Op een prachtig zonnige zondag in de buitenlucht is ons kerkelijk seizoen gestart in speelpark De Swaan. Thema “Het goede leven”. Door grote inspanning en betrokkenheid van velen hebben we samen gevierd, gebeden, gezongen, gegeten en zijn we goed en veilig bijeengekomen. Helaas was dit niet voor iedereen mogelijk en ook hen hebben we in onze gedachten gehad. We hebben afscheid genomen van ambtsdragers en de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Vele positieve reacties hebben we van u gekregen over deze startzondag.

Lees meer...

Van de Beheerscommissie

De Beheercommissie van De Blije Mare bestaat uit leden van de Mariaparochie en Protestantse Gemeente. Bij overleg (vergaderingen) komen er punten zoals onderhoud, financiën, beheer en exploitatie, zorg en veiligheid, personele zaken enz. ter sprake.
Op het ogenblik speelt in deze coronatijd:

  • Het openstellen van ons kerkcentrum de Blije Mare op zondag voor de drie geloofsgemeenschappen die een kerkdienst houden.
    Worden de RIVM-maatregelen juist toegepast?
    Belangrijk de route waarlangs mensen binnenkomen en de kerk weer verlaten, hoe lang zij binnen kunnen blijven, hoe zij daarbij begeleid worden, hoe houden de vrijwilligers de bezochte plekken hygiënisch schoon?

Lees meer...

Oproep voor contactpersonen

De wijkgemeente Alkmaar Noord is opgedeeld in verschillende wijken. In iedere wijk van ca. 15 adressen (dat is het maximum) is een contactpersoon, die met de mensen in die wijk het directe contact namens de gemeente onderhoudt. De contactpersonen vormen feitelijk de belangrijkste schakel in het netwerk van de gemeente: zij hebben regelmatig contact met de gemeenteleden en kunnen signalen uit de wijk doorgeven aan de wijkpredikant of aan een ouderling.

Lees meer...

Pastorale ontmoeting

Ik denk aan...
Voorafgaand aan het Gedenken van Overledenen in de dienst van 1 november, is er een pastorale avond ‘Ik denk aan...’. De avond is op maandag 26 oktober om 19:30 in de Blije Mare. De bijeenkomst wordt geleid door ondergetekende en pastorale ouderling Tinny Olie.
Iedereen die iemand mist in zijn of haar leven door een overlijden, is op deze avond van harte welkom.

Lees meer...

1 nov. lichtjes ter gedachtenis

Op 1 november is het Gedenken van overledenen. We noemen dan de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en de nabestaanden worden voor deze viering uitgenodigd. Normaal gesproken is bij deze viering ook gelegenheid voor iedereen om een lichtje ter gedachtenis te ontsteken. Die gelegenheid voor iedereen willen we behouden. Maar door de coronamaatregelen doen we het dit jaar anders dan anders.

Lees meer...

Peuterkerk met kerst en in 2021

We gaan weer starten met de Peuterkerk! En we openen met het kerstverhaal op 13 december. We gaan ons best doen om dit coronaproof te laten verlopen en dat moet in de ruimte van de Immanuelkerk makkelijk kunnen. De volwassenen die geen huishouden vormen kunnen uit elkaar zitten, de kinderen mogen wel gezellig dichtbij en de zang zal, net als in de gewone zondagse viering van tegenwoordig, apart gedaan worden.

Lees meer...

Belevenissen van dominee Sibilla

Wij waren van de zomer tien dagen in Duitsland, voornamelijk in Beieren. Duitsland leek ons een veilig land. En een mondkapje op gaf onze vakantie een avontuurlijk tintje. Ook dat er bijna geen andere Nederlanders waren gaf ons een extra vakantiegevoel. Als aandenken heb ik naast klompen met echte koeienhuid een serie krimi’s mee terug genomen.

Lees meer...

Vanuit de wijkkerkenraad

Beste gemeenteleden,
Op het moment van schrijven hebben we net de persconferentie na het zomerreces gehoord. Het aantal besmettingen gaat helaas omhoog, een dringend advies tot achter de voordeur en de oproep dat we het samen moeten blijven doen. Geen aanleiding (nog) tot grove maatregelen.
Kerk, gemeenschap zijn in coronatijd, dat doen we. Voor onszelf, voor elkaar, voor onze omgeving en daarbuiten. Niet altijd makkelijk, wel in het vertrouwen dat we leiding ontvangen.

Lees meer...

Rouwgroep

In oktober wil ik in de Blije Mare gaan starten met een rouwgroep. Deze is bestemd voor mensen die een dierbare hebben verloren. Het verlies van een dierbare (partner, kind, vader, moeder, broer, zus maar ook een vriend of vriendin) geeft een breed scala aan gevoelens. Hiervan is verdriet het meest bekend.

In mijn werk als rouwbegeleider in het Steunpunt Verlies en Rouw van stichting De Zwaan heb ik gezien hoe heilzaam het kan zijn om je verdriet of andere gevoelens met elkaar te delen. Want die gevoelens kunnen heel verwarrend zijn.

Lees meer...

Godly Play één keer per maand

Op zondag 20 september, 18 oktober en 15 november zal er tijdens de kindernevendienst Godly Play zijn. Helaas kan dit niet in de GP-ruimte, want daar kan niet voldoende afstand gehouden worden en is onvoldoende ventilatie, dus er wordt uitgeweken naar een grotere zaal. Dat brengt wel wat meer werk met zich mee doordat er materiaal neergezet moet worden. In december is er geen GP maar wel een adventsproject van Bijbel Basics.

ds. Sibilla Verhagen

Vieringen ‘t Rekerheem

Dinsdag 4 augustus zijn we, in overleg met de kerkenraad, weer begonnen met de vieringen in ‘t Rekerheem. We zijn blij met de medewerkers van ‘t Rekerheem. Zij halen en brengen de bewoners naar de viering.

Met elkaar stonden we stil bij de woorden van Jezus: “Ik ben de ware wijnstok”. Zoals ook de rank verbonden moet blijven met de wijnstok en om te groeien op z’n tijd water nodig heeft, zo zijn wij mensen elke keer op zoeken naar “levenswater”. In verbondenheid met elkaar, met de Liefde van de Eeuwige die blijft.

Lees meer...

Peuterkerk online

De Peuterkerk van april hebben vanwege de coronamaatregelen niet door laten gaan. Maar de Peuterkerk van 21 juni wordt een online viering. Deze zal te zien zijn op of via de site pg-alkmaar.nl. We denken nog na over hoe en wat precies, het wordt een experiment, maar de bedoeling is dat het de kleintjes zal boeien en ook herkenbaar zal zijn als Peuterkerkviering. Het is een gemis om elkaar niet te ontmoeten, maar het leuke is wel, dat voor degenen die geen Peuters hebben en wel nieuwsgierig zijn, je ook mee kan doen op deze manier.

Lees meer...

Open Kerk

We missen veel in deze periode.
De kerkdiensten en het koffiedrinken.
We missen het gebouw en zo nog veel meer.
In Samen Verder zien we in de agenda staan: elke woensdagmiddag open kerk in De Blije Mare.
Vanuit de PKN Alkmaar Noord zijn we daarmee gestopt toen de Coronacris begon.
Onze katholieke broeders en zusters zijn echter gewoon doorgegaan met de Open Kerk op woensdagmiddag.

Lees meer...

Pastoraat

Ook in deze tijd mogelijk
Voor wie behoefte heeft aan pastoraal contact, een bemoedigend gesprek of even op adem komen bij de ander, dat kan ook in deze tijd. Het kan via de telefoon, maar ook heel goed via beeldbellen als videowhatsapp of skype en dergelijke. Mijn eigen ervaring is dat er via beeldbellen waardevol contact kan zijn. Vergaderen met een grote groep via beeldbellen is lastig, maar één op één contact kan op deze manier prima.

Lees meer...

reserveer

I.v.m. coronamaatregelen kunnen de kerkdiensten door maximaal 70 30 personen bijgewoond worden. Daarom wordt u verzocht zich aan te melden via de knop hierboven.
Aanmelden kan tot de dag voorafgaande aan de kerkdienst 12.00 uur.
Mensen zonder internet kunnen zich aanmelden bij Petra, 06 13 21 23 70. Alleen op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond na 18.00 uur.



online kerkdiensten


   

Links naar online kerkdiensten:


peuterkerk


wie is wie?


sibilla

Sibilla Verhagen, predikante
06 24 65 78 48
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.