Hoogtepunten

Als College van Kerkrentmeesters proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de beheertaken die wij uitvoeren. Als het gaat om het voorgenomen beleid van de AK, dan ondersteunt het CvK dat met een begroting. Achteraf stellen wij de jaarrekening op om de gedane zaken in geld uit te drukken: een verantwoording van de inkomsten en uitgaven. Beide stukken liggen enkele weken in de kerk ter inzage om u als gemeente op de hoogte te houden. Er is ook inhoudelijk toezicht op deze verantwoordingen door de landelijke organisatie van de PKN en haar accountant.

Eerder hebben we al een paragraaf vermeld over de resultaten van 2023 maar een uitgebreidere toelichting kan wat ons betreft geen kwaad. Hieronder vindt u dus enkele teksten uit het voorwoord van de jaarrekening en een korte cijferopstelling. Voor sommigen saaie kost, voor anderen nog steeds te weinig. Als u bovenmatige interesse heeft dan mag u de CvK-leden altijd benaderen of mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Algemeen beleid

Al jaren is het lastig om te komen tot een sluitende exploitatie voor onze gemeente. De terugloop van het aantal lidmaten zet door en desondanks kiezen we voor twee wijken en twee predikantsplekken om voldoende aandacht te kunnen blijven schenken aan de pastorale zorg voor met name onze oudere gemeenteleden. Met het vertrek van de tweede wijkpredikant halverwege 2023 en de vacante plek die in 2022 ontstond hebben we alle zeilen bij moeten zetten om deze pastorale zorg in te richten. Ondersteund door vele vrijwilligers en enkele parttime professionals hebben we daar het beste van proberen te maken. Vanuit financieel oogpunt leidde dit opnieuw tot lagere predikantskosten in 2023; ieder nadeel heeft zijn voordeel.
We willen wel blijven inzetten op de kwaliteit van onze vieringen en overige activiteiten en houden daarmee rekening in de begroting. De kosten voor de diensten zijn gestegen. Verder waren er aan de kostenkant (begrote) stijgingen van de lasten kerkgebouwen (hogere energiekosten) en kosten beheer en administratie. De Toekomstgroep is bezig geweest om een stip op de horizon te zetten richting 2030 en gaat in 2024 verder met de uitrol hiervan.
Al met al is het operationeel resultaat (zonder incidentele baten/lasten en vóór voorzieningen) over 2023 met (-€ 26.478) lager dan in 2022 maar minder negatief dan begroot (-€ 152.200).
Na het uitermate slechte jaar 2022 was 2023 weer een goed jaar voor de beleggingen. Onze kerk belegt alleen met middelen die we voor langere tijd kunnen missen. Dit is recent weer bevestigd in ons beleggingsstatuut. De portefeuille bestaat sinds 2021 volledig uit op duurzaamheid gescreende fondsen. In 2023 zien we ook de rentes weer stijgen en dit biedt de mogelijkheid om met spaar- en depositorentes een deel van het operationele verlies goed te maken. Positieve incidentele baten zijn grotendeels toegevoegd aan de respectievelijke reserves.

Huisvesting

Een belangrijke taak van het CvK is het beheer van de gebouwen. Voor onze huisvesting maken wij gebruik van twee kerkgebouwen. De Vrijheidskerk (wijk Zuid) is volledig in eigendom en van De Blije Mare (wijk Noord) zijn wij 60% eigenaar. Maar er zijn nog enkele andere gebouwen.
De woning van de voormalig predikant in wijk Zuid is begin 2024 verkocht. Voor De Wijkplaats wordt beoordeeld of het aanhouden van dit pand nog past in het huidige beleid.
De kosterswoning in Oudorp heeft nog een lopend huurcontract met de voormalige koster.
Stichting Delta heeft zichzelf dit jaar opgeheven na verkoop van het pand waarin jarenlang onze Jeugd- en Jongerengroep bijeenkomsten hield. Het saldo is ten gunste gekomen van de PGA en is ondergebracht in een reserve voor het jeugdwerk. Er is een ruimte ingericht in de Vrijheidskerk voor de jeugd en jongeren en dit staat ook in de planning in Noord.

Peter Tuinman

Hoogtepunten

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links