In juni 2017 werd in Samen Verder een oproep gedaan met de vraag of er mensen waren die wilden helpen met het schonen van het archief, zodat het geschonken kon worden aan het Regionaal Archief Alkmaar. Er kwam wat respons en in september 2017 konden we starten.
Wegens omstandigheden vielen al snel twee dames af, maar met z’n vieren, Rianne Keur (die vooral Noord heeft gedaan), Annie de Jager, Corrie Hartenberg en ondergetekende, hebben we vele maandagmiddagen en/of woensdagochtenden aan de papierwinkel besteed.

Later kwam Margriet Binnendijk ons versterken voor de registratie van al het materiaal. Dankzij Addy de Feyter, die ons steeds weer voorzag van koffie of thee, vaak met iets lekkers erbij, werkten we stug door.
Waar bestond het archief uit? Voornamelijk uit papieren van alle voormalige NHK en GK, en van de niet meer tot de PGA behorende kerkgebouwen, te weten: de Grote Kerk en de Kapelkerk (het meeste daarvan was al uitgezocht of in het Regionaal Archief Alkmaar aanwezig). Archief van de Verlosserskerk was al gesorteerd en stond in dozen in de kluis. Archief uit Oudorp, Koedijk, een stukje Egmond en de Trefpuntkerk, was in de Vrijheidskerk beland. En daarbij natuurlijk alles van De Blije Mare en de Vrijheidskerk. En persoonlijke archieven van (voormalige) kerkenraadsleden en andere actievelingen binnen de gemeentes. Notulen, brieven, verslagen, financiële stukken, benoemingen, activiteiten, foto’s, doopboeken, huwelijksregisters, noem het maar op. Het zat er allemaal bij.
Sommige stukken kwamen we steeds weer tegen. Iedere kerk had een eigen exemplaar. Alles moest uitgezocht worden, zodat van alles maar één exemplaar overbleef om te bewaren.
Duizenden nietjes hebben we verwijderd, plastic is verwijderd en veel is door de papierversnipperaar gegaan, omdat het kopieën waren die gevoelig materiaal bevatten. Soms dachten we (bijna) klaar te zijn en dan kwam er nog weer iemand met een privé-archief waarvan we dan het meeste al hadden. Maar ja, toch maar even doorzoeken, want misschien bevatte dat juist dat éne exemplaar dat we misten.
Uiteindelijk zat alles keurig gesorteerd en geregistreerd in dozen. En, nadat we twee á drie jaar geleden al een lading hadden weggebracht hebben we op 20 februari het restant afgeleverd bij het Regionaal Archief Alkmaar, waar alles netjes wordt bewaard, en door iedereen opgevraagd kan worden ter inzage.

ely Boezaart-Pater

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links