Het CvK is bezig geweest met twee belangrijke zaken die ieder jaar terugkeren.
Voor beide wijken is een begin gemaakt met Actie Kerkbalans. De actie zal van 13 januari tot en met 27 januari 2024 bij u onder de aandacht gebracht worden. De voorbereidingen bestaan uit het ontwerp van de folder, het formuleren van de juiste tekst voor de brieven en het bijwerken van de ledenadministratie.
Tevens hebben de penningmeesters de begroting 2024 opgesteld. Dat was dit jaar best bijzonder. Een van de grootste kostenposten betreft immers de personele bezetting. Die is met twee vacante predikant plekken moeilijk in te schatten. Ook voor de gebouwen hebben we te maken met twee veranderingen.

De pastorie in wijk Zuid is niet meer bezet en we hebben de intentie die te verkopen. In de exploitatie dus geen huur meer en beperkte kosten. Dezelfde aanpassingen hebben we gemaakt voor De Wijkplaats omdat daar de bruikleenovereenkomst per 1 januari 2024 is opgezegd.
Voor het 40-jarig bestaan van De Blije Mare is extra budget opgenomen voor jubileumactiviteiten. De begroting zal na 22 november ter inzage in de kerk komen te liggen. Vanaf dat moment kunt u hem ook opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

Joan Maljaars heeft zich vele jaren ingezet als kerkrentmeester van de gemeente. In de CvK-vergadering van september heeft hij afscheid genomen. Wij hebben hem bedankt voor zijn inzet en toewijding en hem daarbij een mooi afscheidscadeau gegeven. Gelukkig blijft hij nog op andere vlakken actief in de gemeente. Joan, nogmaals bedankt!

Peter Tuiinman

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links