Al jaren kunt u in beide kerkgebouwen gebruikte postzegels en ansichtkaarten inleveren voor Kerk in Actie. Ze leveren nog steeds geld op. Voor de goede orde: met ‘ansichtkaarten’ worden daadwerkelijk verstuurde kaarten bedoeld, dus mét een naam en adres van de ontvanger en een afgestempelde postzegel.
M.i.v. heden kunt u echter ook gebruikte cartridges en mobiele telefoons inleveren.
Kerk in Actie werkt samen met het bedrijf Eeko en via het inzamelingsprogramma van dit bedrijf ontvangt Kerk in Actie voor ingeleverde cartridges en telefoons een vergoeding.

Bruikbare telefoons en cartridges worden door Eeko verkocht aan bedrijven. De nog bruikbare mobieltjes worden gereviseerd voor hergebruik en de cartridges worden gereinigd en opnieuw gevuld. Van de mobieltjes die niet meer bruikbaar zijn worden de kostbare grondstoffen op milieuvriendelijke wijze gescheiden en opnieuw gebruikt.
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie en www.eeko.nl.
De Diaconie zorgt voor het wegbrengen van de ingeleverde postzegels, ansichtkaarten, cartridges en mobiele telefoons. Doet u mee? Hartelijk dank namens de Diaconie.

 

Namens de Diaconie,
Letty van der Graaf

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links