Zoals zoveel groepen op kerkelijk gebied heeft ook de ARK een start gemaakt met het nieuwe vergaderseizoen. Op 21 september kwamen we bij elkaar in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente.

Omdat het voeren van een financieel beleid dat aan alle, steeds veeleisender, regelgeving voldoet er niet gemakkelijker op wordt, is in de afgelopen periode besloten zowel de boekhouding van de Volkskerstzang als de boekhouding van de Laatdiensten bij de ARK onder te brengen. De penningmeester van de ARK heeft in de afgelopen periode de boekhouding van de ARK volledig elektronisch gemaakt waarbij de financiën van zowel de Volkskerstzang als de Laatdiensten goed geoormerkt opgenomen zijn.

Het grootste deel van deze vergadering is besteed aan het nadenken over het vervolg van de Feestweek van de Oecumene. Na het besluit om de Feestweek (waarin activiteiten werden gebundeld die in de afzonderlijke gemeenschappen niet meer haalbaar bleken) niet langer te organiseren is een oproep gedaan om elkaar waar mogelijk te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten door het jaar heen. De vraag is nu om welke activiteiten dat zou kunnen gaan. Een aantal zaken wordt al gezamenlijk vormgegeven. Te denken valt daarbij aan de jaarlijkse Oecumenische viering op de zondag na Pinksteren, de Volkskerstzang, de Laatdiensten en de paasactie in de weken voor Pasen. Maar wat kan er nog meer gezamenlijk opgepakt worden?
Uit de vergadering kwamen diverse zaken naar voren waar verder over nagedacht zal worden. Het is in elk geval goed elkaar te informeren over de bijzondere vieringen en andere activiteiten die er al zijn en waar iedereen welkom is.

Het vraagt alertheid om samenwerking vorm te geven. Wordt vervolgd…

Ria de Rijke

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links