Eerst doe ik u verslag van de verkoping:
Op de warme woensdagmiddag van 23 augustus (zie foto) zijn we gestart met de fietsenverkoop op het COA terrein onder leiding van COA official Daniel Zoetelief. In het begin was het wachten. Maar daar kwam al snel verandering in. De toegestroomde asielzoekers konden fietsen uitproberen, keuren en uiteindelijk kopen. Geert schreef de van tevoren al klaargemaakte verkoopbewijzen uit op de naam van de nieuwe eigenaar. We hebben die middag veertien fietsen verkocht met prijzen tussen de € 10,- en € 25,-.
Dat bracht € 300,- op die we goed kunnen gebruiken voor reparatiemateriaal. Een hele opluchting, want nu hebben we weer ruimte om nieuwe fietsen te ontvangen en te repareren.

Pastoraat en rijwielreparatie:
Het is me na ca. 10 jaar steeds duidelijker geworden waarom oude fietsen mij zo fascineren. Het zijn in principe goede fietsen maar enkele onderdelen hebben het begeven en daardoor worden ze weggezet en afgedaan. Dat kan van alles zijn: vier spaken uit het achterwiel of een slag erin waardoor je heel wiebelig fietst; remmen die aanlopen waardoor je bijna niet vooruit komt; banden waarvan je het lek niet kunt vinden; vastgeroeste schroeven en moeren; het stuur dat los is komen te zitten; licht dat het soms wel doet en soms niet; spatborden die los zijn geraakt; remkabels die vastzitten; een versnelling die slecht afgesteld is; ketting eraf gelopen of voortdurend slepend over de bodem van de kettingkast; een irritante piep; slot dat niet los te krijgen is; zadel dat gescheurd is en ga zo maar door. De voldoening die het geeft om deze 'brikjes' weer tot glorie te brengen en er mensen blij mee te maken gaf me eindelijk inzicht.
Al die gebreken doen me denken aan m’n eigen ongemakken die me dagelijks in de weg staan om te leven in de volle betekenis naar de bedoeling van God.

Gerrit Achterberg schrijft in zijn mooie gedicht Deïsme:

Wanneer niet Christus, koopman in oudroest,
ons juist in zo'n conditie vinden moest;
alsof hij met de Vader had gesmoesd.

Namelijk vol liefde en ontferming. Wetend tot welke waardenvolheid wij gebracht kunnen worden onder Zijn leiding. Laten we deze mogelijkheid, nl. door onze levens aan zijn genadige, deskundige handen toe te vertrouwen, niet laten lopen. Hij maakt mijn zondige leven recht en zo word ik, en ook u, in Christus een nieuwe schepping. Paulus schrijft in Efeziërs 2 vers 10 (NBG):

Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen.

We wandelen dus!

Mocht u een fiets willen doneren belt u naar: Theo Bruin, telefoon 072 512 42 02 of 06 10 19 68 85.
Anno Bos verzorgt het ophalen van fietsen uit Alkmaar Noord en ik doe dat voor Zuid.
Hartelijke groet van Theo Bruin, Anno Bos en Geert Jongsma van het “Fietsproject voor kinderen van Asielzoekers”.

Theo Bruin

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links