De Algemene Kerkenraad vergaderde voor het eerst in dit seizoen op 26 september.
Het CCBB is akkoord gegaan met de vacature Zuid voor 1 fte predikant, dus heeft de PGA twee goedgekeurde vacatures. De pastorie Zuid zal worden verkocht.
De overeenkomst met ds. Pieter van der Woel, ambulant predikant in Noord, is met een jaar verlengd t/m 30 september 2024, voor een omvang van acht uur per week (was tien). De overeenkomst met ds. Hanneke Ruitenbeek, ambulant predikant in Zuid, wordt eveneens verlengd, zij het t/m 29 februari 2024. Per 1 maart 2024 neemt zij voor enige maanden een sabbatical.
De wijkkrkenraad zal zich beraden op de ontstane situatie.

Er is geruime tijd gesproken over de kosten voor het inrichten van jeugddiensten in beide kerkgebouwen. Deze vallen uiteen in een goede en voldoende stroomvoorziening voor in de kerkzaal van de Vrijheidskerk en het mobieler maken van het instrumentarium van Delta Voices, waarbij de organisatorische inrichting van een en ander goed dient te worden uitgewerkt.

In deze vergadering is afscheid genomen van twee ambtsdragers. Beiden zijn zeer bedankt voor hun geleverde inzet en alle goeds gewenst voor de toekomst. De leeggevallen plaatsen zijn ingevuld. We wensen de nieuwe leden een goede vruchtbare tijd in deze voor hen nieuwe omgeving.

Cor Docter

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links