hit counter joomla


Komende vieringen

 
 30 jan 2022  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 06 feb 2022  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 13 feb 2022  10:00 uur:
ds. J. van Zelderen, Broek op Langedijk/Baarn
 
 20 feb 2022  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

  


Zondag 9 januari De doop van de Heer


Zondag 16 januari Kana-zondag


Zondag 30 januari Lezing: Johannes 2:13-25, over de tempelreiniging. We vieren samen – in de kerk en thuis – avondmaal.
Kort voor Pesach gaat Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er de handelaars en geldwisselaars weg en zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader. Ook zegt Hij dat Hij de tempel in drie dagen weer zal opbouwen.


Zondag 6 februari Lezing: Johannes 11:1-16, de aanloop naar de opwekking van Lazarus.
Jezus krijgt bericht dat zijn vriend Lazarus ziek is. De leerlingen van Jezus vinden dat hij beter niet naar Judea kan gaan (waar Lazarus woont), omdat mensen daar Jezus willen doden. Maar Jezus zegt dat hij Lazarus wakker zal maken.


Zondag 13 februari Lezing op het leesrooster: Johannes 11:17-27, over de opstanding en het leven. Voorganger: ds. Jolien van Zelderen. Jezus is op weg naar het huis van Lazarus, die gestorven is. Onderweg komt Marta, de zus van Lazarus, hem al tegemoet. Jezus vertelt haar dat Lazarus uit de dood zal opstaan.


Zondag 20 februari Lezing: Johannes 11:28-44, over de opwekking van Lazarus. Gastorganist: Bert Rootmensen.
Jezus gaat naar het graf van Lazarus, die vier dagen geleden gestorven is. Hij dankt de Vader, omdat God al Jezus’ gebeden verhoort. Dan roept Jezus Lazarus tevoorschijn uit het graf.


Zondag 27 februari Taizé-viering met liederen uit het oecumenische klooster en meditatiestiltes rondom inspirerende bijbelwoorden. Deze dienst wordt voorbereid en geleid door gemeenteleden.


Woensdag 2 maart, Aswoensdag, (onder voorbehoud): vesper (en maaltijd?) Zie het artikel ‘Veertigdagentijd in Zuid’. Actuele info staat t.z.t. op de site en in de zbrieven.


Zondag 6 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd Op het leesrooster: Johannes 11:55-12:11, over de zalving van Jezus’ voeten door Maria. Voorganger: ds. Marius Braamse.


facebook

Nieuws uit de Vredestuin

De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er al weer op. Het laatste gedeelte van 2021 kende veel regenachtige en sombere, grijze dagen. Voor wie daar gevoelig voor zijn, niet de makkelijkste tijd van het jaar. 2022 is gelukkig iets zonniger begonnen. Op het nieuws overheersen nog steeds de berichten over covid, lockdowns, boosterprikken, wél of géén 2G. Gelukkig kent de natuur géén lockdown, maar alléén de winterrust waarin alles wat afsterft weer voedsel en compost wordt voor bomen, planten, bloemen en struiken.

vredestuin2022 01 2Het is ook waarom we al het afgevallen blad in de borders laten liggen en afgestorven plantendelen pas in het voorjaar snoeien en naar de composthoop brengen om daar verder te composteren. Ook is al dat afgevallen blad een mooie deklaag voor planten die wat minder goed tegen de vorst kunnen en kleine kriebelbeestjes vinden er een schuilplaats. De hele grote en wat stuggere bladen van de plataan en vijg verzamelen we wél om er vervolgens met de grasmaaier overheen te gaan zodat deze bladeren beter en eerder kunnen composteren. vredestuin2022 01 3Wat zit de natuur toch ingenieus in elkaar en wat zou het toch fijn zijn als de mensheid met meer respect met de natuur om zou willen en kunnen gaan. Genieten van de kleine dingen die de natuur ons brengt is ook een mooie manier om even weg te komen van al dat sombere nieuws wat dagelijks via de buis onze woonkamers binnenstroomt. Dat roodborstje wat de voerbak van de egels heeft ontdekt en samen met de bosmuisjes stiekem het egelvoer oppeuzelt. De eerste bollen die al boven de grond komen, de eerste bloesem aan de prunus aan de voorkant van de kerk (op het fietsenplein), voortekens dat de lente niet lang meer op zich laat wachten. De eerste helleborus (onder de walnoot) steekt de bloemknopjes al boven de grond en de vogels in de tuin zingen op een zonnige dag al de sterren van de hemel. Op 28, 29 en 30 januari a.s. kunnen we die tuinvogels weer tellen bij de Nationale Tuinvogeltelling. Doet u mee?
vredestuin2022 01 4Inmiddels zijn de eerste vaste planten en struiken geplant in de borders rond het binnenplein. Het nu (ronde)plein wat symbool staat voor onze wereld, de aardbol, met daaromheen planten die door hun naam verwijzen naar de diverse wereld delen. Zodra het weer het toelaat wordt de rest van de beplanting aangebracht. De voorjaarsbollen gingen al eerder de grond in. Rond het plein zijn inmiddels ook de stenen bankjes gerealiseerd, gemaakt van de oude tegels van het binnenplein. De gemeente Alkmaar bracht in de laatste week van december weer een vrachtwagen vol met verse houtsnippers zodat we de paden weer van nieuwe snippers konden voorzien. Ach wat ruikt dat toch altijd lekker! Het ruikt naar de naderende lente: de beloft van een nieuw begin! We kunnen haast niet wachten.