hit counter joomla


Komende vieringen

 
 22 sept 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 29 sept 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 06 okt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 13 okt 2019  10:00 uur:
ds. M. Braamse, Alkmaar

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


22 september: doopdienst. Aylana en Ilse Rosalie zullen worden gedoopt. Thema: ‘Ken je mij?’ We lezen Psalm 139 in de vertaling van Huub Oosterhuis (wiens liederen een week later volop en breeduit gezongen zuilen worden) en we luisteren naar dochter Trijntje Oosterhuis die ‘Ken je mij? Wie ken je dan?’ zingt. De dopelingen vertrouwen wij toe aan God die ons, zoals geschreven staat in die altijd ontroerende psalmtekst, door en door kent en die zijn hand op onze schouder heeft gelegd. Dan kun je met een gerust hart gaan, al je wegen!

 

29 september: zangdienst met liederen van Huub Oosterhuis m.m.v. de zanggroep o.l.v. Cor Docter. Thema: ‘Die mij droeg’. Een dienst vol met teksten die ons raken en melodieën die ons ontroeren: ‘Met niets van niets’, ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’, ‘Dit ene weten wij’, ‘Dit huis vol mensen’, ‘Ere wie ere toekomt’, ‘Wek mijn zachtheid weer’, ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’, uiteraard ‘Die mij droeg’, ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’, ’Niet als een storm, niet als een vloed’, ‘Uit vuur en ijzer’ en ‘Een schoot van ontferming’. Kun je nog zingen, zing dan mee!
De korte overdenking zal gaan over de verzen 11 en 12 uit Deuteronomium 32: ‘Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven zal zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid, Hij alleen: geen andere god stond Hem bij.’ In de woorden van Oosterhuis: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.’ Leven is leren vliegen, leren vliegen op eigen kracht, in het vertrouwen dat adelaarsvleugels je zullen opvangen, wanneer je valt.

 

6 oktober: dienst in het teken van dierendag. Zie hiernaast.

 

20 oktober: viering Heilig Avondmaal. In deze dienst nemen we ook afscheid van onze ouderenpastor Albert Kozijn!

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

kerkdiensten

vrijheidskerkOver de kerkdiensten Sectie Zuid - De Vrijheidskerk

Elke zondag om 10:00 uur is er een kerkdienst in De Vrijheidskerk.
Het adres van het kerkgebouw is: Hobbemalaan 2a, 1816 GD Alkmaar.

 

Kerkomroep

kerkomroepIn De Vrijheidskerk is een zender van kerkomroep.nl aanwezig. De kerkdiensten worden via internet rechtstreeks uitgezonden en zijn ook op een later tijdstip te beluisteren.
Gemeenteleden die niet is staat zijn om naar de kerkdienst te komen en geen beschikking hebben over internet, komen in aanmerking voor een ontvanger van kerkomroep. Informeert u bij uw predikant, kerkelijk werker of contactpersoon.

Rechts op deze pagina staan directe links naar de laatste opnamen. De opnamen met een starttijd kort voor 10:00 uur zijn de reguliere kerkdiensten. Op de website kerkomroep.nl staan meer opnamen. Daar kunt u ook opnamen downloaden.

Weet u dat er ook apps zijn voor Android, I-Phone en Windows Phone?

Zondagbrieven

zondagsbrief zuidDe meeste zondagen komt er een zondagsbrief uit met daarin de orde van dienst en mededelingen. Rechts op deze pagina kunt u zondagbrieven downloaden voor zover deze beschikbaar zijn.
Kopij: mail voor dinsdagavond naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden doorgegeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd.
Uit deze versies van de zondagsbrieven zijn privégegevens verwijderd. Wilt u bijvoorbeeld toch een kaartje sturen, stuur dan een mailtje naar de makers van de zondagsbrief.