hit counter joomla


Komende vieringen

 
 27 okt 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 03 nov 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 10 nov 2019  10:00 uur:
ds. N.W. Visser, Noord-Scharwoude
 
 17 nov 2019  10:00 uur:
ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


 

6 oktober: dienst in het teken van dierendag. Zie hiernaast.

 

20 oktober: We vieren samen avondmaal. Tijdens de dienst nemen we afscheid van ouderenpastor Albert Kozijn. Na afloop van de viering kunt u hem in gang en zaal zelf bedanken voor zijn inzet.

 

27 oktober: Afscheid en bevestiging ambtsdragers. We zingen allerlei liederen die voortkomen uit het hart van de kloostergemeenschap Iona, m.m.v. het dubbelkwartet o.l.v. Bert Rootmensen.

 

3 november: Doopdienst. Onze jongeren werken aan deze dienst mee.

 

24 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar m.m.v. onze zanggroep o.l.v. Cor Docter

Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Toekomst Vrijheidskerk

Na de brainstormlunch op 7 april dit jaar zijn alle aangedragen ideeën gesorteerd en geclusterd. Uiteraard kan niet alles tegelijkertijd in werking worden gezet, maar onderstaand een opsomming van wat reeds loopt en wat in een latere fase aan de orde komt.
Wat is reeds gaande:

 • De jeugd en jongeren worden meer en meer actief betrokken bij de voorbereiding en invulling van de diensten. Dit geldt ook voor praktische bijkomende zaken, als koffie verzorgen (bij mooi weer ook in de tuin) en de bediening van apparatuur.
 • De functies jeugdouderling zuid en jeugdcoördinator zuid zullen op korte termijn worden ingevuld.
 • Muziek: door de komst van een vleugel is het beter te doen meer ‘gewone’ liederen in de dienst daarmee te begeleiden. Dit geeft een fris-klassiek karakter. Er wordt tevens gewerkt aan het opluisteren van de diensten met andere instrumenten.
 • Vormen van groepspastoraat en open huis zijn in ontwikkeling. Er is veel behoefte aan bijeenkomsten waarbij gezamenlijk een maaltijd wordt bereid en gegeten. Dit moet qua tijd bereikbaar zijn voor jong en oud en kan zo een modernere invulling geven aan de intergeneratieve contacten.
 • Nadat de zalen zijn opgeknapt worden deze momenteel verder ingericht, ook met moderne audio visuele middelen.
 • Er is al een uitgebreid aanbod van vormings- en toerustingsactiviteiten. Continu is echter oog nodig voor gebeurtenissen in en vragen uit de wereld om ons heen; het aanbod van activiteiten speelt hierop in.

Wat gaat naar een latere fase, d.w.z. acties die we zullen oppakken in het nieuwe seizoen:

 • Er is behoefte aan meer, andere en snellere communicatie, zowel intern als extern. Het hele scala dient daarbij te worden bezien: Zondagsbrieven, Samen Verder, Website, Facebook, Flyers, (Buurt)krant, etc. etc; dus zowel op papier als digitaal.
 • Er zijn diverse werkgroepen te vormen om onze Vrijheidskerk ‘groener’ te maken. Zaken als klimaat, energie, dagelijks onderhoud, bediening apparatuur, aanschaf huishoudelijke zaken, etc. komen daarbij aan de orde.
 • Er zijn grootste plannen om de tuin, als bindmiddel met de buurt, ook vanuit de kerkruimte toegankelijker te maken en meer functie te geven.
 • De ontwikkeling van de inrichting van de kerkzaalruimte komt ook ter sprake. Dit is een complexe zaak. Voor een integraal beeld moeten we eerst bepalen hoe de ruimte te gebruiken: zoek een balans tussen de traditie uit het verleden en de continuïteit naar de toekomst. Moeilijke woorden, maar bedoeld om te voorkomen dat we zomaar wat doen, waar we al weer snel spijt van hebben.
 • Er zal een inventarisatie komen van ‘wie doet wat’ om al het vrijwilligerswerk goed in kaart te brengen en dit helder te communiceren.
 • Binnen Alkmaar is reeds een goede samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, bv via de ARK , de Zwaan en de RK Kerk. Bekeken kan worden of ook buiten Alkmaar praktische uitwisseling e/o samenwerking gewenst en mogelijk is.
 • Het ontwikkelen van kerk-tv, naast of in plaats van de kerk-radio.

Zoals u/je leest is er volop goede reuring en staat er nog heel veel op stapel. Iets om blij van te worden, zoveel initiatieven, maar om alles te kunnen realiseren is wel veel menskracht nodig, dat mag ook in groepjes van meer personen. Mocht iets u/jou aanspreken en er is nog tijd beschikbaar… aanmelden of nader info vragen kan bij Geertje Visser, Joke vd Bos, Lotte de Jongh, Margriet Binnendijk, John Arends, Nielspeter Jans of Cor Docter.

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 corrie van duinen 2

ds. Corrie van Duinen, pastoraat 75+
06 30 90 44 78
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.