hit counter joomla

Komende vieringen

 
 16 dec 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 23 dec 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 24 dec 2018  21:00 uur:
pastor A. Kozijn
 
 25 dec 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 30 dec 2018  10:00 uur:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
 
 06 jan 2019  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 18 november: Iona-dienst m.m.v. het Vocaal Ensemble o.l.v. Bert Rootmensen. Thema: ‘Til een steen op en daar zul je mij vinden.’ Vorig jaar zongen we samen met Bert en zijn zangers tal van rake en frisse liederen uit het hart van Iona, die oeroude maar springlevende Schotse kloostergemeenschap. Ze smaakten naar meer en riepen om een nieuwe dienst. In de gezangen, gebeden en het gesproken woord licht de Keltische spiritualiteit op.
Centraal staat een vers uit het Tomas-evangelie: Logion (Spreuk) 77 ’Jezus zei: Ik ben het licht dat over het Al schijnt. Ik ben het Al. Uit mij kwam het Al voort en naar mij strekte het Al zich uit. Klief een stuk hout en daar ben Ik, til een steen op en daar zul je mij vinden.’
Wie de vreugde alvast wil proeven, wijs ik op Lied 975: 1 en 3

Zondag 25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedachtenis der gestorvenen.
Thema: (T)rouw. We noemen de namen van hen die ons sinds advent 2017 ontvallen zijn. U kunt tot en met donderdag 22 november een naam aandragen van een naaste die in dezelfde periode gestorven is en van wie de naam elders niet genoemd wordt. Op de zondag zelf kunt u vanaf 9.15 uur een kaarsje aansteken voor hen die u wilt gedenken. Ook voor kinderen een troostvolle handeling.

Zondag 2 december: Advent I. In de adventsweken ontvangen we allerlei groeten. Bijbelse figuren treden steeds naar voren, brengen ons een groet en vertellen ons hun verhaal (cf. ons jaarthema: ‘Vertel me je verhaal’!). Op de eerste adventszondag is het de beurt aan Johannes de Ziener (die van het boek Openbaring). Hij brengt ons een HEMELGROET. Ook komt een vertegenwoordiger van de oecumene ons groeten aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, zoals ook een van ons elders een groet zal gaan brengen. Het ligt gezien dit adventsthema voor de hand dat we zullen beginnen met een vredegroet. Lezing: Openbaring 4 en 5. Samen met de kinderen zingen we een projectlied. Een van hen zal bij het aansteken van de eerste kaars een adventsgedicht voorlezen.

Zondag 9 december: Advent II. Voorganger: ds. Bert Kramer. TOEKOMSTGROET door Johannes de Doper.

Zondag 16 december: Advent III, doopdienst. In deze dienst wordt er gedoopt. Een en al vreugde dus. Mede daarom: VREUGDEGROET door de profeet Sefanja. We lezen uit zijn boek blijde woorden: ‘Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw ​hart, dochter van Jeruzalem!’

Zondag 23 december: Advent IV. We vieren samen avondmaal. WEES GEGROET. Maria en Elizabet ontmoeten elkaar (Lucas 1: 39-45) en Elizabet brengt Maria een groet vol verwachting. Begonnen we op de eerste advent met een vredegroet, op deze laatste adventszondag (eind groet al goed!) zullen we elkaar aan het begin van het avondmaal opnieuw groeten en elkaar de vrede van Christus toewensen.

Maandag 24 december, 21.00 uur: Kerstnachtviering m.m.v. een zanggroep. Na afloop in de hal: kerstbrood, Glühwein en chocolademelk. Voorgangers: pastor Albert Kozijn en ds. Nielspeter Jans.

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag. Met een verbeelding van het geboorteverhaal van Jezus (voor jong en ouder), in het kader van ons jaarthema: ‘Vertel me je verhaal’. Zij die ons tijdens advent een groet brachten, treden opnieuw aan: Johannes de Ziener, Johannes de Doper, Sefanja en Elizabet. Zij groeten ons nog een keer: een hemelgroet, een toekomstgroet, een vreugdegroet en een wees gegroet. Zij nemen hun plaatsen in. Wat ons op kerstmorgen samenbrengt, krijgen we hierna te zien. We doen dan aan framing, inkadering. Hoe dat zal gaan? Kom maar allen tezamen en jullie zullen het zien! Voorgangers: pastor Albert Kozijn en ds. Nielspeter Jans.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

Pastorale vogelvlucht 15

De kalender geeft 2 mei aan. Na een paar warme dagen en een periode van regen komt de tuin volop tot leven. Dat geldt ook voor het leven in en rond onze vijver. Kleine visjes, bergen kikkerdril gevormd door kwakende breedbekkikkers, daarna duizenden kikkervisjes.

Salamanders, groeiende waterlelies die hun blad aan het wateroppervlak uitspreiden, bloeiende dotterbloemen, Japans riet wat ongegeneerd uitdijt, badende vogels, schaatsenrijders en dansende muggen, noem maar op. En dan heb ik het nog niet eens over de libellen die komen als het warmer is. Een heerlijke plek om soms in verwondering even bij weg te dromen, dankbaar voor de groene vingers van Marianne en de wijze waarop de natuur ons elk voorjaar weer doet verbazen. Gods scheppingskracht in en rond een door mensen geschapen micro-omgeving. Tja, onder dat vredige oppervlak van die vijver worden de kikkervisjes opgevreten door de vissen die op hun beurt weer worden verschalkt door reigers, die op hun beurt weer worden verdreven door Zorba, als hij ze in de smiezen heeft. C’est la vie zullen we maar zeggen. En inderdaad het leven kent vele aspecten.

De voorbereidingen voor het 50 jarig bestaan van onze kerk zijn in volle gang zoals jullie ook elders kunnen lezen. Prachtig om te zien hoe de combinatie van talent, creativiteit, humor en aanpakken mag leiden tot een moment van reflectie over en dankbaarheid voor het bestaan van onze gemeente. Het fotograferen van alle “koppen” deed me weer eens realiseren hoe veelkleurig onze gemeente mag zijn. Al die “koppies” opgeslagen op mijn PC brachten een glimlach van oor tot oor teweeg en herinneringen aan velerlei situaties.

Het werk gaat gestaag voort. Met velen van jullie verdiept het contact zich en er zijn nog steeds mensen die ik voor de eerste keer mag ontmoeten. Naast de huisbezoeken in zuid heb ik de afgelopen periode ook wat noorderlingen bezocht. Een oproep van mijn kant is dat je bij pastoraat op afroep, zoals in noord, gewoon moet bellen. Klinkt logisch zullen jullie zeggen, maar soms lijkt er een drempel te zijn. Niet nodig!

Binnen de werkgroep Pastoraat in zuid hebben we gesproken over mogelijke verandering om het pastoraat toekomstbestendiger te maken. Grote veranderingen lijken op dit moment niet wenselijk. We zullen meer gaan werken met LRP, het kerkelijke registratiesysteem, zodat niemand buiten de boot valt. We willen nieuw ingekomen jongeren meer bij de kerk betrekken en daar waar de werkdruk te hoog is nieuwe mensen proberen te werven en in te zetten. Ook denken we na over de invulling van “wijkmiddagen” voor jong en oud, zoals onlangs gehouden in de wijk Bergermeer. Kortom, genoeg werk aan de winkel.

Nog even over die vijver. Hebben jullie ook wel eens het gevoel, zo in de gemeentelijke vijver levend, dat je af en toe een breedbekkikker mag zijn maar vaak een donderkopje bent? Beiden mag als het maar tot zegen van de ander is.

Tot ziens bij jullie thuis of in de kerk.
Albert

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.