hit counter joomla

Komende vieringen

 
 25 nov 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 02 dec 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans
 
 09 dec 2018  10:00 uur:
ds. A.T. Kramer, Heiloo
 
 16 dec 2018  10:00 uur:
ds. D.P. Jans

 

Hier staan alleen de diensten in
De Vrijheidskerk. Geen dienst vermeld?
Misschien is er een gezamenlijk dienst,
kijk in het totaaloverzicht.


Zondag 18 november: Iona-dienst m.m.v. het Vocaal Ensemble o.l.v. Bert Rootmensen. Thema: ‘Til een steen op en daar zul je mij vinden.’ Vorig jaar zongen we samen met Bert en zijn zangers tal van rake en frisse liederen uit het hart van Iona, die oeroude maar springlevende Schotse kloostergemeenschap. Ze smaakten naar meer en riepen om een nieuwe dienst. In de gezangen, gebeden en het gesproken woord licht de Keltische spiritualiteit op.
Centraal staat een vers uit het Tomas-evangelie: Logion (Spreuk) 77 ’Jezus zei: Ik ben het licht dat over het Al schijnt. Ik ben het Al. Uit mij kwam het Al voort en naar mij strekte het Al zich uit. Klief een stuk hout en daar ben Ik, til een steen op en daar zul je mij vinden.’
Wie de vreugde alvast wil proeven, wijs ik op Lied 975: 1 en 3

Zondag 25 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Gedachtenis der gestorvenen.
Thema: (T)rouw. We noemen de namen van hen die ons sinds advent 2017 ontvallen zijn. U kunt tot en met donderdag 22 november een naam aandragen van een naaste die in dezelfde periode gestorven is en van wie de naam elders niet genoemd wordt. Op de zondag zelf kunt u vanaf 9.15 uur een kaarsje aansteken voor hen die u wilt gedenken. Ook voor kinderen een troostvolle handeling.

Zondag 2 december: Advent I. In de adventsweken ontvangen we allerlei groeten. Bijbelse figuren treden steeds naar voren, brengen ons een groet en vertellen ons hun verhaal (cf. ons jaarthema: ‘Vertel me je verhaal’!). Op de eerste adventszondag is het de beurt aan Johannes de Ziener (die van het boek Openbaring). Hij brengt ons een HEMELGROET. Ook komt een vertegenwoordiger van de oecumene ons groeten aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, zoals ook een van ons elders een groet zal gaan brengen. Het ligt gezien dit adventsthema voor de hand dat we zullen beginnen met een vredegroet. Lezing: Openbaring 4 en 5. Samen met de kinderen zingen we een projectlied. Een van hen zal bij het aansteken van de eerste kaars een adventsgedicht voorlezen.

Zondag 9 december: Advent II. Voorganger: ds. Bert Kramer. TOEKOMSTGROET door Johannes de Doper.

Zondag 16 december: Advent III, doopdienst. In deze dienst wordt er gedoopt. Een en al vreugde dus. Mede daarom: VREUGDEGROET door de profeet Sefanja. We lezen uit zijn boek blijde woorden: ‘Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw ​hart, dochter van Jeruzalem!’

Zondag 23 december: Advent IV. We vieren samen avondmaal. WEES GEGROET. Maria en Elizabet ontmoeten elkaar (Lucas 1: 39-45) en Elizabet brengt Maria een groet vol verwachting. Begonnen we op de eerste advent met een vredegroet, op deze laatste adventszondag (eind groet al goed!) zullen we elkaar aan het begin van het avondmaal opnieuw groeten en elkaar de vrede van Christus toewensen.

Maandag 24 december, 21.00 uur: Kerstnachtviering m.m.v. een zanggroep. Na afloop in de hal: kerstbrood, Glühwein en chocolademelk. Voorgangers: pastor Albert Kozijn en ds. Nielspeter Jans.

Dinsdag 25 december: Eerste Kerstdag. Met een verbeelding van het geboorteverhaal van Jezus (voor jong en ouder), in het kader van ons jaarthema: ‘Vertel me je verhaal’. Zij die ons tijdens advent een groet brachten, treden opnieuw aan: Johannes de Ziener, Johannes de Doper, Sefanja en Elizabet. Zij groeten ons nog een keer: een hemelgroet, een toekomstgroet, een vreugdegroet en een wees gegroet. Zij nemen hun plaatsen in. Wat ons op kerstmorgen samenbrengt, krijgen we hierna te zien. We doen dan aan framing, inkadering. Hoe dat zal gaan? Kom maar allen tezamen en jullie zullen het zien! Voorgangers: pastor Albert Kozijn en ds. Nielspeter Jans.

Zondag 24 september Voorganger: proponent Jerke de Vries
Zondag 1 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
In het kader van Israëlzondag besteden we aandacht aan Grote Verzoendag (zie elders).
De kinderen die de basisschool en/of de kindernevendienst verlaten, krijgen de zegen.

Zondag 8 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans.
Dienst voorbereid door de plaatselijke werkgroep Kerk en Dier. We speuren naar mensen in de Bijbel die respectvol omgaan met dieren. De laatste in die rij is de Eerste: Jezus, de Goede Herder.
Kinderen wordt gevraagd hun dierenknuffels én doopdozen mee te nemen. Na de dienst worden we in de Bijbelse tuin geleid. Ook komt er een kort verslag van de Groene Kerkendag (die op zaterdag 7 oktober plaatsvindt). ’s Middags organiseert de werkgroep een inloopmiddag. We kijken dan naar de indrukwekkende film Saisons. Zie voor nadere info elders.

Zondag 15 oktober Voorganger: ds. Nielspeter Jans
Zondag 22 oktober Voorganger: ds. Hittjo Hummelen
Zondag 29 oktober Voorgangers: pastor Albert Kozijn, ds. Nielspeter Jans en de tieners van Zuid
Viering heilig avondmaal. Dienst rondom het thema ‘Omzien naar elkaar’.
Aan u/jullie allen wordt gevraagd een bloemetje mee te nemen naar de kerk. We stellen dan (hopelijk) flinke boeketten samen, die naar verschillende zorgcentra zullen worden gebracht.
Goed om alvast te weten: op zondag 19 november is er een bijzondere viering: zangers o.l.v. Bert Rootmensen zullen met ons Iona-liederen zingen. Op het Schotse eiland Iona werd in 1938 een oecumenische gemeenschap gesticht die zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie vorm te geven. Tientallen liederen van Iona behoren ondertussen tot de geloofsschat van mensen uit heel de wereld. In het volgende kerkblad meer informatie.
facebook

50 jaar Vrijheidskerk - 1968-2018

Vrijheidskerk bestaat aanstaande mei 50 jaar. In het weekend van 30 juni / 1 juli willen we bij dit jubileum stilstaan. Het programma zal er in grote lijnen zo uitzien:

Op zaterdag 30 juni starten we om 14.00 uur met een middaggebed, waarna de hernieuwde bijbelse tuin wordt geopend en kan worden bekeken.
Na koffie/thee/limonade kan een expositie met foto’s van vroeger en nu en een aantal (nog te maken) interviewfilmpjes worden bekeken. Ten behoeve van de foto-expositie kunt u leuke, mooie foto’s ter beschikking stellen, bij voorkeur digitaal en voorzien van enige begeleidende tekst + jaartal.
De middag zal worden afgesloten met een zogenaamde Wereldmaaltijd voor allen, inclusief de buurtbewoners. Wie aan de bereiding mee wil werken is van harte welkom.

Op zondag 1 juli is er om 10.00 uur een dankdienst met als centraal punt een grote kijkdoos, verbeeldende al wat wel en niet in de kerk thuishoort. Dit is gekoppeld aan het jaarthema: ‘De kerk van Gods / onze dromen’. Voor de invulling worden (etalage)poppen gebruikt, waarvoor nog aankleding is gewenst, denk aan kleding, bv een krijtstreeppak, een uniform, kinderkleding, hoedjes, schoeisel en zo mogelijk pruiken.
Na de dienst volgt een nazit met ‘aangeklede’ koffie / thee / limonade.
Als u rond het thema een bijdrage heeft die u wilt delen, is deze van harte welkom. Bij voldoende aanbod is hier mogelijk een (zomer)boekje uit samen te stellen. We zijn benieuwd hoe u de kerk van uw dromen beschrijft of uittekent.

Het logo ‘alle mensen rond de vijf broden en twee vissen’ willen we op groot formaat invullen met de gezichten van zo veel mogelijk gemeenteleden. Wie daar aan mee wil doen kan op de zondagen 22 en 29 april en 6 mei na de dienst in één der zalen een (pas)foto van zich laten maken.

Voor de invulling van de dienst is al een hele lijst aan droomliederen bijeengezocht. Ter ondersteuning wordt weer een zanggroep gevormd, waarvoor u zich kunt aanmelden. We kunnen alle stemmen gebruiken. Op de zondagen 10, 17 en 24 juni zal er na de dienst worden geoefend.

De organisatiecommissie bestaat uit Akke Wiersma, Edith van Tiel, Geertje Visser, Steve Geel, Edwin Wiggelinkhuizen, Nielspeter Jans, Albert Kozijn en Cor Docter. Bij hen kunt u vragen stellen, u aanmelden, bijdragen inleveren of laten ophalen.
Resumé:

  • Jeugd gevraagd voor het maken van interviewfilmpjes en het voorbereiden van de kijkdoos.
  • Aanleveren foto’s.
  • Op de foto op 22, 29 april of 6 mei.
  • Aanmelden zanggroep, oefenen op de zondagen 10, 17 en 24 juni na de dienst.
  • Aanleveren kleding etc. voor de inrichting van de kijkdoos.
  • Vrijwilligers gevraagd voor het bereiden van de wereldmaaltijd.
  • Aanleveren bijdragen tot een zomerboekje rond het thema ‘de kerk van Gods/onze dromen’.

Reageren kan reeds bij bovengenoemde commissieleden, tzt zullen ook intekenlijsten worden neergelegd.

De commissie

wie is wie?


nielspeter

Nielspeter Jans, predikant
072 515 76 25
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


albert

Albert Kozijn, ouderenpastor
06 30 38 17 91
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.