Beste gemeenteleden,

Tijdens één van de regenachtige donkere dagen las ik een gebed van Andries Govaart, opgenomen in het blad Protestant nummer 4 - 2022. Het heet ‘in deze donkere dagen’, een kyriezang bij Psalm 2.

Dit gebed raakte me diep. Waarom? Door mijn werk kom ik in aanraking met mensen die hulpbehoevend zijn, mensen die zijn gevlucht, hun huis en haard hebben verlaten en worden opgevangen in onze regio in tijdelijke opvanglocaties. Daar brengen ze hun dagen door, in afwachting van een status of vaste verblijfplek, vaker zonder hoop dan met. Ik realiseerde me dat het ‘donkere’ invloed had op mijn humeur, omdat het soms zo zinloos lijkt en de onzekerheden steeds meer mensen treffen.

Het gebed inspireert mij en relativeert mijn beslommeringen en de soms uitzichtloze ontwikkelingen in de wereld en onzekerheden. Ik denk dan aan de terugloop van kerkgangers en de wetenschap dat de Rooms Katholieke kerk in Noord-Holland 100 van haar 160 kerken gaat sluiten. Binnen de PKN is de toekomst van de kerk ook dagelijkse bespreekkost voor kerkgemeenschappen en ook in die van ons. Zo’n gebed helpt om te beseffen dat in alle onzekerheden we hoop kunnen houden, hoe dan ook het komt goed. Ik realiseerde me dat ik kan bidden om ontferming en dat we dit ook samen kunnen doen.

In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij u, in deze duistere wereld roepen wij u om ontferming: gelukkig wie schuilen bij u.
Niet om onszelf bidden wij, maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woeden van de macht...
Niet om onszelf bidden wij, maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, verloren geraakt, verdwaald...
Niet om onszelf bidden wij, maar om wie leven zonder middelen van bestaan, vluchten voor de armoede, om wie opgejaagd worden en geen huis vinden...
Gij die troont in het licht, daal af, buig u over uw kinderen en zalf wie gewond zijn.
Gelukkig wie schuilen bij u.

Ondertussen blijven we als wijkkerkenraad zo goed mogelijk ons best doen om om te gaan met alle onzekerheden. Hieronder een terugblik van de meest belangrijke zaken van de afgelopen wijkkerkenraadsvergadering van 16 november 2022 opgesomd:

  • Wijkbegroting PGA 2023. De wijkkerkenraad heeft kennis genomen van de wijkbegroting PGA en had geen aanvullende vragen.
  • Vacaturestelling nieuwe predikant. Via de voorzitter van de beroeppingscommissie Axel Bolderheij worden wij en de gemeente op de hoogte gehouden. Onlangs hebben we ds. Fokko Omta bereid gevonden om als consulent gekoppeld te worden aan de beroepingscommissie. Fokko ziet toe op een zorgvuldige procedure en staat in nauw verbinding met de commissie.
  • Klankbordgroep. Binnenkort worden gastleden uitgenodigd voor deelname aan de vergaderingen van het DB, met name jongeren en jong volwassenen. Dit om meer bekendheid te geven en het meedenken te stimuleren over kerkelijke zaken en onderwerpen. Lijkt dit je ook leuk? Laat het mij of onze scriba, Ferdinand Coehoorn, weten.
  • Gebruik online zondagse uitzendingen. De wijkkerkenraad is nagegaan of/en in welke mate gemeenteleden de online zondagse uitzendingen via YouTube volgen. Het antwoord daarop is nog steeds ‘ja’ voor ongeveer 15 á 30 apparaten. Dit varieert in deelname tijdens de dienst, maar ook later op de dag en in de week. Uiteraard is dat sterk verminderd ten opzichte van de periode dat we niet/nauwelijks fysiek de kerkdienst konden bijwonen. Voorlopig gaan we met de YouTube-diensten door en zullen we met de komst van de nieuwe predikant kijken hoe we de interactie weer kunnen vergroten in gebed en betrokkenheid van de online beleving.
  • Evaluatie startzondag 2022. Naast een aantal andere positieve punten en aandachtspunten voor de werkgroepen wordt een beroep gedaan op de wijkkerkenraad om al eerder te starten met de aanloop naar de startzondag. Dat wat de wijkkerkenraad betreft zal zij in de vergadering van januari de organisatie als agendapunt opnemen. We spelen met de gedachten om de startzondag in september (met (her)bevestiging ambtsdragers) en de gemeentezondag in oktober te organiseren i.v.m. de zomerperiode en aanwezigheid van gemeenteleden. Daarover begin volgend jaar meer.

Nu de donkere dagen haar intrede hebben gedaan, maken we ons op voor het geboortefeest. Uitkijkend en verlangend naar het licht, hoop ik u/jou komende periode te zien bij één van de activiteiten en/of kerkdiensten. Laten we samen op reis gaan met de wijzen, vol verwachting op de komst van het kind en bidden om ontferming ’gelukkig wie schuilen bij u’.

Carine van der Eerden-Borsboom
Voorzitter Wijkkerkenraad Noord

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links