In april heeft de taakgroep Vorming & Toerusting een enquête gehouden om inzicht te krijgen hoe de gemeenteleden het huidige aanbod van cursussen en kringen ervaren en om de wensen op dit gebied in kaart te brengen. We willen hierbij graag een terugkoppeling geven van de resultaten.
Er zijn in totaal 82 enquêteformulieren ingevuld. Daarvoor onze hartelijke dank.

Op de geretourneerde formulieren heeft 46% aangegeven goed bekend te zijn met het cursus- en kringenprogramma, 35% enigszins bekend, 10% weinig bekend en 9% niet bekend ermee te zijn.
Ten aanzien van de behoefte aan een cursus- en kringenprogramma is de verdeling op de afbeelding aangegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 56% van de respondenten enigszins tot veel behoefte heeft aan een aanbod van cursussen en kringen, terwijl 40% er weinig tot geen behoefte aan heeft.

Een aantal personen heeft in de toelichting aangegeven dat men momenteel door drukke andere werkzaamheden geen tijd heeft, het net op die dag(en) niet uitkomt of dat men zich te oud voelt om nog deel te nemen aan het C&K-programma.

Het huidige aanbod wordt door 32% als goed beschouwd, 39% geeft het een voldoende, 7% vindt het matig en 22% van de respondenten heeft deze vraag niet ingevuld.

De communicatie van het programma via de folder in Samen Verder, op de website en in de Zondagsbrieven wordt door 49% zeer goed tot goed bevonden, 32% geeft het een voldoende en 5% beschouwt het als matig tot slecht. De overige 14% van de geënquêteerden heeft deze vraag niet beantwoord.

Met betrekking tot de dag en het aanvangstijdstip van de activiteiten geeft 65% aan om de activiteiten doordeweeks plaats te laten vinden, 6% geeft de voorkeur aan het weekend en 28% heeft geen voorkeur; 43% spreekt de voorkeur uit voor ‘s avonds, 21% voor overdag en 36% heeft geen voorkeur.

Er zijn door een groot aantal personen suggesties gedaan voor onderwerpen die interessant gevonden worden om een cursus/kring aan te wijden, met een grote variëteit aan onderwerpen. Daarbij werd meerdere keren aangegeven om cursussen/kringen te organiseren rond inhoudelijke bijbelstudie, geloven in de dagelijkse praktijk, boekbesprekingen en geloofsopvoeding van kinderen.

We gaan daar als taakgroep mee aan de slag.
Complicerende factor hierbij is wel dat door het vertrek van Sibilla Verhagen en het aanstaande vertrek van Nielspeter Jans er momenteel geen eigen predikanten zijn die een cursus/kring kunnen oppakken en leiden.
Doordat ook de behoefte aan een activiteitenprogramma naast de zondagse eredienst bij een groot aantal gemeenteleden beperkt is, betekent dit dat wij als taakgroep V&T de komende seizoenen een compacter programma zullen organiseren, waarbij we wel blijven streven naar een divers aanbod met daarin ook verrassende, uitdagende activiteiten.
We zullen daarbij het beleid continueren om zowel ’s avonds als overdag de activiteiten te plannen en deze vooral doordeweeks te organiseren. Bovendien willen we ons wat meer richten op de gemeenteleden in de leeftijdscategorie 20 tot 50 jaar. Daarvoor is het van belang om naast de huidige kanalen ook in te zetten op andere communicatiemiddelen om zoveel mogelijk gemeenteleden beter te bereiken.

John Arends

Pay off Protestantse Kerk 2019 RGB links