hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Gesloten

geslotenHet kerkelijk bureau gesloten is van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 10 juni (2e pinksterdag)


Kopij Samen Verder

In verband met kraamverlof en vakantie van redactieleden sluit de inzending van de kopij voor het volgende nummer op woensdag 22 mei 18:00 uur.

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - februari 2019

Er heeft een groep aan de deur geklopt die zich vanuit de PGA wil gaan bezighouden met een vorm van pionieren. Het is nog pril, een plan moet nog worden ontwikkeld; maar toch, de wens is er. Pionieren en pioniersplekken, in de Protestantse Kerk is het een niet meer weg te denken onderdeel van het werk geworden. Zij investeert daarin en plaatst het in de hoop en het geloof dat er nieuw land ontdekt zal worden. Dat er niet alleen een ijzeren wet van het verleden of de kramp van het heden is, maar ook de mogelijkheid van de toekomst. Komen de mensen niet meer naar de kerk, dan komt de kerk naar de mensen.

Pionieren kent vele verschillende vormen, overal waar men bezig is ziet het er anders uit.
Is pionieren echt nieuw? Nee, het heeft oude papieren: het boek Handelingen zou je kunnen lezen als een verslag van pioniers die onderweg gingen om mensen bekend te maken met het evangelie. Het beschrijft de geschiedenis van de verspreiding van het christendom in het Romeinse Rijk. Petrus benadrukt dat het goede nieuws ook geldt voor niet-Joden. En in zijn brieven aan de gemeenten maakt Paulus duidelijk dat hij er veel voor over heeft om mensen te behouden.

Wat verder passeerde: in een gezamenlijke dienst op 3 februari is er een nieuwe diaken bevestigd. Tevens zijn er vier ambtsdrageres herbevestigd. Afscheid namen we van een ouderling pastoraat Noord en een diaken. Ik dank ieder voor de, in verleden en toekomst, betoonde beschikbaarheid en inzet en wens ieder Gods nabijheid op zijn/haar verdere levenspad.

De jaargesprekken met predikanten en kerkelijk werker zijn gevoerd. Het privacyreglement van de PGA is zo goed als gereed.
Tenslotte, de toelichting op de jaarrekeningen is de laatste jaren gegeven op een zondag na de dienst, in beide gebouwen apart. Omdat we dit jaar tevens de status van de structuurwijziging willen delen is besloten er weer een gemeenschappelijke avond van te maken en wel op donderdag 9 mei, om 20.00 uur in de Immanuelkerk.

Cor Docter