hit counter joomla
banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Bericht vanuit het CvK

Jaarrekening 2021
De jaarrekening van 2021 laat voor het eerst sinds jaren een positief (eind)resultaat zien. Op de gemeenteavond van 10 mei is dit resultaat uitgebreid toegelicht. Voornaamste oorzaak van dit positieve resultaat is het hoge rendement van de beleggingen (bijzondere bate).
Kijken we naar de resultaten zonder rekening te houden met incidentele baten en lasten en mutaties in de reserves en voorzieningen, dan is het (operationeel) resultaat negatief: - € 47.613
In het uiteindelijke resultaat moeten we echter ook rekening houden met incidentele baten en lasten en de mutaties in de reserves/voorzieningen.

Het totaal van de incidentele baten bestaat voornamelijk uit herwaardering gebouwen (€ 41.000) en koerswinst (€ 161.296). De helft van de koerswinst (50%) voegen we toe aan de reserves; de andere helft komt ten gunste van het resultaat. De herwaardering gebouwen voegen we, zoals gebruikelijk, geheel toe aan de herwaarderingsreserve. Als we dan de mutaties van de overige reserves en voorzieningen nog meenemen in de berekening (toevoegingen minus onttrekkingen), resulteert dat in een positief effect op het resultaat van € 94.072.
Het werkelijk resultaat over 2021 komt dan op € 46.459 (positief dus).
Natuurlijk fluctueert de waarde van de beleggingen en kunnen we niet elk jaar een positief rendement verwachten. We beleggen echter voor een langere periode en dan mogen we verwachten dat het rendement gemiddeld gezien positief is. In elk geval een rendement wat hoger ligt dan de spaarrente (nu nog negatief)..
Naast de meevaller van de koerswinst kunnen we nog melden dat de vrijwillige bijdragen hoger waren dan begroot. Dat is een heel mooi resultaat wat opgebracht is door de eigen leden!
Aan de andere kant waren de kosten lager dan begroot, mede door de aanhoudende corona-maatregelen. Al met al een goed jaar…, vanuit financieel perspectief dan.
Hopelijk wordt 2022 een ‘normaal’ jaar en kunnen we als kerk weer meer activiteiten ontplooien.
Korte weergave van de cijfers:
jaarrekening
Wilt u de jaarrekening, inclusief toelichting, inzien, dan kunt u deze (digitaal) opvragen bij het kerkelijk bureau (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Nieuwe leden CvK.
We zijn verheugd met de benoeming van 2 nieuwe leden van het CvK: een kerkrentmeester en een ouderling-kerkrentmeester.

Joan Maljaars, penningmeester CvK

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10