hit counter joomla

Gesloten

geslotenhet kerkelijk bureau is gesloten van 26 mei tot 6 juni

 

banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Tussen Pasen en Pinksteren

Misschien hebt u de dagen voor Pasen een aparte ervaring gehad met Jezus. Via The Passion of de muziek en teksten van de Mattheuspassie, het Stabat Mater of door lezingen of door liederen en beelden. Dan kan de mens Jezus ineens een moment heel ontroerend dichtbij zijn. Je voelt iets mee van pijn, van boosheid over het hem aangedane onrecht, van woede om systemen die mensen als hij willen wegwissen omdat ze lastig zijn, teveel vragen stellen en onrust oproepen. En je kunt ontroerd blij een verbondenheid voelen met dat bijzondere mensenkind dat zo trouw is gebleven.

En dan is het Pasen en hoor je van opstanding en verrijzenis. Halleluia! En dan is het – na dat weekendje - weer voorbij en blijft alles hetzelfde: je eigen kleine of grote geluk, je pech, de narigheid elders, de oorlogen met beelden van wanhopige kinderen en moeders. Jezus dichtbij? Er is een verhaal van een koptische christen uit Egypte die als soldaat in het Romeinse leger moest gaan dienen. Maar hij weigerde om eeuwige trouw te zweren aan de keizer van Rome, die zijn soldaten bevel kon geven om hele volksstammen af te slachten. Dat weigerde deze soldaat, Menas heette hij. En zo werd hij als ontrouwe soldaat ter dood veroordeeld. Op weg naar zijn terechtstelling liep hij daar. Alleen? Of was iemand bij hem? 20220418 102744Een oeroude ikoon uit de 6e eeuw tekent het uit: er is iemand naast hem, het is Jezus, die zijn arm om hem heeft heengeslagen. Menas heeft de figuur van Jezus zó verinnerlijkt als broeder in zijn hart gesloten dat hij hem naast zich kan weten terwijl hij er voor anderen te zien, vast alleen liep. Ik heb een afbeelding van die ikoon al jaren op mijn kamer. Het helpt mij om Jezus dichtbij te weten. Als broeder, als geweten, als vriend, als trooster en in gedachten te zeggen: wees gegroet gij eersteling der dagen! Jezus dichtbij, ook al is Hij er niet meer. Er is ook dat andere verhaal voor na-pasen. Die twee teleurgestelde mannen die hun voorbeeld gemarteld en gekruisigd hadden zien worden en bedroefd naar huis op weg waren, naar Emmaüs. Tot er iemand naast hen kwam lopen, een vreemdeling die ze niet eens hadden opgemerkt. Die ging als het ware iets in hun ziel aanreiken wat hen deed weten dat Hij het was die nu bij hen liep en in hun hart woning nam. Ook al was Hij er niet meer, hij bleek heel dichtbij!

Ferdinand van Melle

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10