hit counter joomla
banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de Algemene Kerkenraad

Na de vergadering dd 23 november vorig jaar is de AK niet meer fysiek bijeen geweest. Ook heeft de geplande gemeenteavond over de begrotingen dd 9 december geen doorgang kunnen vinden. De coronamaatregelen waren hier debet aan. De begrotingen van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie hebben ter inzage gelegen, waarop geen reacties volgden die de directe goedkeuring in de weg zouden staan. Inmiddels is dat gepasseerd en heeft het hogere echelon, het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland ze ontvangen en “geen aanleiding gezien om nader in overleg te treden over wijziging of aanvulling”, zoals dat formeel heet.

Beide Colleges en hun penningmeesters veel dank voor alle werk en proficiat met het resultaat!!
Uit de gemeente kwamen wel enkele opmerkingen die meer van organisatorische aard zijn.
Deze passen goed in de toekomstscenario’s waar aan wordt gewerkt en zullen daarin worden meegenomen. Ook dit nieuwe jaar hebben we weer genoeg te doen. Soms staat iets door wisselende beperkende maatregelen op een lager pitje, maar meer dan enige vertraging zal dat niet kosten.
We verwachten en wensen veel, voornamelijk gezondheid, voorspoed en vrijheid. Laat het een jaar van Hoop mogen zijn, Hoop als een van de drie christelijke deugden, naast Geloof en Liefde. Het zijn de deugden die gericht zijn op God en die tegelijkertijd ook een gave van God zijn.
Bijgevoegd een foto van het glas in lood raam uit de Trefpuntkerk met Hoop, Geloof en Liefde en open handen ten teken van welkom. Het ontwerp en de uitvoering is van de Alkmaarse glazenier Roel Hillebrand. Het raam hangt nu in de hal van het nieuwgebouwde appartementencomplex.

Cor Docter

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10