hit counter joomla
banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Het christelijk geloof

2022, een nieuwjaar met een nieuw begin? Grote veranderingen zijn er door de Covid 19 pandemie in onze samenleving. We hopen dat de impact voorbij zal gaan, dat de kerk weer open kan en we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Dank voor al het werk door predikant, kerkenraad en werk- en taakgroepen tot nu toe gedaan.
Grote veranderingen zijn er ook op het gebied van het christelijk geloof. In het artikel “Krimpt het Christelijk geloof of verspringt het?” (Is Christianity Shrinking of Shifting?) in de Global Analysis van het Lausanne Committee for World Evangelization uit maart 2021 staat dat Afrika in 2018 het continent geworden is waar de meeste Christenen wonen. En dat Zuid-Amerika Europa hierin al in 2014 voorbijging.

continent aantal christenen
Afrika 667 miljoen
Azië 379 miljoen
Europa 565 miljoen
Noord-Amerika 268 miljoen
Oceanië 28 miljoen
Zuid-Amerika 612 miljoen

Het christelijke geloof wordt wereldwijd wel als de godsdienst van de Westerse wereld gezien, en dat was het ook duizend jaar lang, maar tegenwoordig is het eerder de godsdienst van de niet-Westerse wereld! In het jaar 1900 woonde 82% van de christenen in het Westen en 18% daarbuiten, maar in 2020 was dat bijna omgekeerd: 76% van de christenen woonde buiten het Westen en 33% daarbinnen.

Het christelijk geloof krimpt kennelijk in de Westerse wereld, maar groeit in de niet-Westerse wereld. Het centrum van christelijke geloof verspringt van Europa en Amerika naar Afrika, en Azië en Zuid-Amerika. Hoe kan dat? Wij denken vaak dat geloven een kwestie van opvoeding en cultuur is en dat het christelijke geloof via Westerse bekeringsdrang en kolonisatie naar Afrika, Azië en Zuid-Amerika gebracht is. Maar ik herinner me drie verhalen uit Afrika die ook iets anders laten zien.

Het eerste is over de viering van het honderdjarige bestaan van de Presbyteriaanse kerk in Kenia, waar ik predikant was. De viering werd gehouden bij de graven van twee jonge Engelse zendelingen, die onderweg naar hun eerste post aan malaria stierven. Want, zo werd mij verteld, zij waren geen kolonisten, maar hadden hun leven gegeven om het Evangelie aan de Kenianen te brengen!

Het tweede is over de Protestantse kerk in Niger, waar ik op bezoek was, en waar ze mij vertelden, dat de kerk pas begon te groeien toen de Franse zendelingen in de jaren 60 van de vorige eeuw vertrokken waren.

Het derde is over de Methodisten kerk in Ivoorkust, waar ik predikant was. Deze kerk was uit de profetische beweging van William Harris voortgekomen, en de mensen wisten nog hoe hun voorouders alle amuletten, toverdranken en magische voorwerpen op een hoop hadden gegooid en er de brand in hadden gestoken toen ze de kracht van Jezus hadden gezien in gebed, genezingen en bevrijding van angst en boze geesten.

Er zijn allerlei menselijke redenen aan te wijzen waarom christelijke geloof hier krimpt en daar groeit, maar het mysterie van het christelijk geloof blijft het wonder van Kerst, Passie, Pasen en Pinksteren: Immanuel, God met – voor – en in ons. Dat wonder ontvangen zal ons ook in Alkmaar helpen in 2022 om kerk te zijn voor elkaar, onze omgeving en onze wereld.

Ane Mulder

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10