hit counter joomla
banners website 20223

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Zoeken met Augustinus

Men mag niet ophouden te zoeken
naar wat eigenlijk onbegrijpelijk is,
zolang men in het onderzoek van onbegrijpelijke dingen voortgang maakt,
en zolang men zelf steeds beter wordt
van het zoeken naar een zaak van zo grote waarde.
Men zoekt immers iets van waarde om het te vinden, en men vindt het om te zoeken.

Augustinus. Over de Drie-eenheid, XV, 2,2

‘Geloven is een zoektocht’, hoor ik kerkvader Augustinus (354-430) zeggen. Je bezit niets in je geloof; God al helemaal niet. Denk je Hem te be-grijpen, dan grijp je mis. Hij onttrekt Zich altijd aan je begrip. Je zóekt je leven lang naar Hem. Je hoeft dan ook niet te vertwijfelen, als je God niet begrijpt. Hij ontglipt je, wanneer je denkt iets van Hem te vatten. Geloven blijft een zoektocht. En God blijft een vurig vraagteken, zolang wij Hem niet kennen van aangezicht tot aangezicht.
Augustinus roept ons op om niet op te houden met dit zoeken. Want zoeken is de aangewezen houding voor een gelovige.
Let wel, zoeken is meer dan verlangen. Al verlangend kun je áfwachten, totdat je verlangen vervuld wordt. Je kunt je handen openen en het laten gebeuren. Augustinus zegt dat geloven méér is dan verlangen en een passieve houding aannemen: geloven is opstaan, zoeken, eropuit trekken, onderzoeken, wikken en wegen, het risico nemen dat je op een dwaalweg terechtkomt. Zoeken is het wagen met God. Waar is Hij te vinden: in de Schrift? In mensen? In taal en teken? In de ogen van een kind? In de hongerige blik van een arme? In het lijden van dieren, in het sterven van de natuur? In alle liefdesuitingen? In het vurige protest tegen onrecht? Zoeken! Zoeken! Zolang je leeft.
God blijft onbegrijpelijk, beweert Augustinus. Dit moet je weten. Het gaat om je zoektocht en niet om het vinden. Het doel van je geloofsweg is dat je aan het zoeken blijft.
Je kunt in dat onderzoek wel degelijk voortgang maken en er beter door worden. Het zoeken zelf maakt je een beter mens, een mens met een open vizier en een gretige aandacht, want God kan Zich overal verbergen. Je mag niet ophouden met zoeken, want verborgen schatten liggen op je te wachten. Denk nooit dat er niets voor je weggelegd is. Door je zoektocht groei je. Je bent nooit volleerd. Ook op je oude dag blijf je een zoeker-naar-God. Misschien kom je wel in je laatste uur tot een beter inzicht. Misschien is je laatste ademtocht wel een zucht van verlichting, omdat je eindelijk voor je ziet naar Wie je altijd hebt gezocht.
Augustinus houdt ons voor dat we in ons leven zoeken om iets van waarde te vinden, om nader tot God te komen. ‘En men vindt het om het te zoeken.’ Want als je iets van God be-grijpt – de zoom van zijn mantel – of iets van Hem ervaart – een ogen-blik van Hem – of iets van Hem ontdekt – in de liefde die je ontvangt en deelt –, dan heb je Hem deels gevonden óm weer verder te zoeken. Achter het eerste licht schuilt immers een steeds hogere zonnegang. Zoek! Vind! En je zult verder zoeken. Hij houdt je gaande. Je bent nooit uitgedacht over Hem. Hij laat je bewust zoeken om je tot een beter mens te maken. De twijfelaar heeft het bij het rechte eind. Wie berust, roest vast. Wie het zeker weet, bijt z’n tanden stuk op God.
God als vraagteken. Ja, ooit zal Hij Zich oprichten. Dan zal Hij niet meer gebukt gaan onder onze starheid en faalangst. Want dit ís beloofd: aan het eind van de tijden zal Hij fier overeind staan en een eeuwig juichend uitroepteken worden.

Nielspeter Jans

Kerk onlinenoord    <-- klik -->    zuid


 

peuterkerk


 

doneer 10