hit counter joomla
KB GIFbanner

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Goede machten in de Veertigdagentijd

Omdat het Witte Donderdag 9 april precies 75 jaar geleden is dat Dietrich Bonhoeffer tot slot van zijn gevangenschap vanwege zijn betrokkenheid bij het beramen van een aanslag op Adolf Hitler werd gedood, was het idee ontstaan om wat meer aandacht te schenken aan deze bijzondere mens. Gedenken is toch het minste wat een mens ten aanzien van hen die onrecht hebben geleden kan doen?

Zo stond er bijvoorbeeld een symposium op het programma dat niet zou plaatsvinden in een kerk maar in een gevangenis of een verpleeghuis. Zoals hier al vaak is beschreven kan het er veel toe doen waar je bent.

Om verschillende redenen ging dat hier niet door. Wel werden vanuit De Roos in Culemburg duizenden boekjes verspreid met gedichten en teksten van en rond Dietrich Bonhoeffer. Ook werden her en der films vertoond over zijn leven en is er de theatervoorstelling van Kees van der Zwaard.

Overigens op het moment dat ik dit schrijf, zou het symposium sowieso niet doorgaan. Want het is crisis door het coronavirus en allerlei evenementen zijn afgelast. Hoe ga je daarmee om? Zoveel vragen en dilemma’s doen zich voor. Ineens blijkt dat er allerlei dingen zijn die je niet mag doen en dat de overheid in staat is vergaande maatregels te treffen. Nu niet alleen de zorg voor de aarde in het geding is, maar ook onze directe eigen gezondheid, kunnen er bijvoorbeeld wél vluchten worden geschrapt...

Hoe kun je leven en geloven in een crisissituatie? Juist deze vragen lieten D. Bonhoeffer niet los. Wat gebeurt er met je als je leeft in onderdrukking en wat blijft er van je over in gevangenschap? Wie ben je? En hoe zit het met de ander? De andere mens die helemaal niet gelooft. Waar komt de veerkracht en energie vandaan om periodes of momenten van moedeloosheid en twijfel te overkomen. Kortom wat zijn de goede machten waarin je je als mens geborgen mag weten?

En welk moment is er meer geschikt dan je met deze vragen bezig te houden dan de Veertigdagentijd? Als de mensenzoon te midden van een vijandige wereld, verlaten, eenzaam, geslagen, juist door kwade machten wordt belaagd. Wat moet je aan met die kwade machten? Het antwoord lijkt simpel, maar is verrekte moeilijk. Overwin het kwade door het goede. Richt je op het goede, op de nabijheid in de verlatenheid, op het samen in de eenzaamheid, op het verzorgen van de wonden. Dan zal er vreugde ontstaan. Er zal muziek klinken. Door niets is Dietrich zo bevlogen geraakt dan door de muziek en saamhorigheid die hij naast de muziek waarmee hij was opgegroeid ontdekte in de gospelmuziek in Harlem, in New York waar hij een tijd verbleef voor studie.

De kerk als lichaam van Christus, de gemeente als gemeenschap van heiligen. Het klinkt zo bekend, maar wat betekent het werkelijk als je bijvoorbeeld naast een mens staat die niets meer kan dan alleen beelddrager zijn van de mens Christus. Inclusief de hele weg die hij is gegaan. Zou je dan niet met ontferming worden bewogen?
Goede machten, mogen die alle mensen in hun nood ten deel vallen.

Vrede en alle goeds.
ds. Yvonne Bos

taize0Deze activiteit is afgelast i.v.m. het coronavirus


 

 

peuterkerk

29 maart Peuterkerk:
De goede herder
g
aat niet door i.v.m. het coronavirus


doneer 10