hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Link-Up

Wanneer u dit leest heeft het kernteam van Link-Up Gods zegen in de Vrijheidskerk en de Blije Mare ontvangen om als pioniersplek in Alkmaar te werken. We hebben onder meer gezongen:

Life so full I give to you 
As the Father sends me so I send you 
Spread my light throughout all life ga en deel mijn Liefde uit
Peace be with you

Overvloedig geef ik u
zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u
ga en deel mijn Liefde uit
Vrede zij u

Eerst nog een korte opfrisser, waarom een pioniersplek in Alkmaar? We zien jongeren en jongvolwassenen niet de aansluiting maken met de gemeenten binnen de PG-Alkmaar en voor jongeren en jongvolwassenen die geen kerkelijke achtergrond hebben is deze stap een hele grote.
Wij hopen, in verbinding met beide wijkgemeenten, deze stap als vooruitgeschoven post te kunnen verkleinen. Daarvoor is het wel noodzakelijk, dat we met elkaar en met God in verbinding staan.
Verder vragen wij u allen, dat u ons in uw gebeden wilt benoemen.

Het kernteam (Margo, Trudie, Linda en Jeroen)