hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de AK - februari 2020

In beide wijken zijn we getroffen door ziekte en uitval van beroepskrachten, bij de meeste lezers inmiddels wel bekend. Ds. Corrie van Duinen wacht op een oproep om een tumor te laten verwijderen. Iets wat grote impact heeft op haar zelf, op onze gemeente in Zuid en op haar gemeente in De Schermer. In Noord is een begeleidingstraject ingezet.

Belangrijk is het weer goed kunnen laten functioneren van de driehoek wijkkerkenraad - wijkgemeente - wijkpredikant. Onder de berichten uit beide wijken vindt u nader nieuws. Vanuit de AK verantwoordelijkheid wordt mede aan oplossingen gewerkt en wensen en bidden we allen alle goeds.

Op 13 januari had de AK een delegatie van de Taakgroep Jeugd en Jongeren in haar vergadering om over de plannen en voortgang in het jeugdwerk van gedachten te wisselen. Dat was een nuttig gesprek, niet in de laatste plaats omdat deze taakgroep in het dagelijks reilen en zeilen redelijk ver van de AK af staat. Het is de bedoeling om met alle groepen die niet rechtstreeks onder een wijkkerkenraad vallen minimaal eenmaal per jaar een gesprek te hebben.

In de afgelopen maand heeft de pioniersgroep Link Up in beide kerken een zegen ontvangen en is de overeenkomst door betrokken partijen ondertekend. We wensen de pioniers veel succes en zegen in hun zoektocht vanuit de kerk iets extra’s te bieden te hebben aan mensen die op zoek zijn naar inhoud. We zullen er bij gelegenheid zeker nader van horen.
Inmiddels staan we in de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, bezinning en gebed, gericht op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Hoe goed past ons dat dit jaar.

Een goede tijd gewenst,
Cor Docter