hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Uit de kerkenraad - juli 2019

In de kerkenraadsvergadering van 25 april was het besluit genomen om Albert Kozijn na zijn pensionering nog één jaar voor twee dagen per week in Zuid te laten werken als ouderenpastor. Kort daarop bleek dat vanwege zijn gezondheidstoestand dit besluit niet uitgevoerd kon worden. Echter, de aanleiding om nog een jaar een ouderenpastor in Zuid aan te trekken was daarmee niet veranderd. Daarop is het moderamen op zoek gegaan naar iemand anders. Die is gevonden in de persoon van ds. C(orrie) van Duinen; zij is voor 0,7 fte predikant van de PG Schermer (Schermerhorn en Stompetoren).

De haar resterende 0,3 fte wil zij graag inzetten voor PGA-zuid. Dit komt neer op 50 uur per maand. De werkzaamheden omvatten het pastoraat 75+ en de daarmee samenhangende uitvaartdiensten. Zij kan na haar vakantie beginnen, dat is per 12 augustus; de overeenkomst loopt tot 12 augustus 2020.
Via de werkgroep ouderenpastoraat worden de eerste contacten gelegd. De kerkenraad is in haar vergadering van 24 juni unaniem akkoord gegaan met deze gewijzigde invulling van het vorige besluit. Wij mogen hier allen zeer blij mee zijn: iemand die dicht bij woont en die ruim ervaren is in dit werk.

We namen afscheid van onze tijdelijk jeugdwerker Ramona van den Hoed; per 1 juli is haar contract beëindigd. Voor velen was ze niet erg zichtbaar, maar achter de schermen heeft ze structureel veel in beeld gebracht, en dat was nodig. Dank daarvoor. Het jeugdwerk wordt nu overgenomen in de beide wijken.

Inzake de organisatie van de PGA heeft de kerkenraad besloten de nieuwe structuur per 1 oktober in te laten gaan. We gaan naar twee wijkgemeenten met elk een eigen wijkkerkenraad en met een centrale Algemene Kerkenraad. U heeft er meermalen over kunnen lezen en horen. Zoals ik de vorige keer schreef: we zijn er aan toe om over te gaan. Op een gegeven moment is alles wel gezegd en besproken. Is per die datum alles dan tot in de puntjes geregeld? Nee, dat zou niet kunnen. Sommige zaken moeten gaande het doen zich ontwikkelen. We spreken dan ook van een overgangsjaar. Praktische overweging bij deze datum is het opstellen van de begrotingen voor 2020. De wijkkerkenraden kunnen zich gaan inrichten. Voor wie nader is geïnteresseerd: In de Kerkorde (versie nov 2018) Ordinantie 4 “de ambtelijke vergaderingen” staat duidelijk omschreven hoe dat moet zijn. (https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde). De wijkkerkenraden kunnen zich bewust met de financiële huishouding bezig gaan houden. Immers de tering naar de nering te zetten (en/of omgekeerd) is één van de doelstellingen.

Om twee nieuwe wijkkerkenraden goed te kunnen bemensen is het nodig dat nieuwe ambtsdragers in september worden bevestigd. Dit geldt met name Noord. Omwille van de continuïteit kunnen aftredende ambtsdragers wel tot februari 2020 aanblijven. Tegen die tijd kan des te nauwkeuriger worden aangegeven wat gewenst is t.a.v. verlenging, vervanging of aanvulling.
Om de wijkgerichte betrokkenheid te onderstrepen zal de bevestiging voortaan in beide kerkgebouwen separaat plaatsvinden, en niet in een gemeenschappelijk dienst op één locatie.
Voordracht nieuwe ambtsdragers: 3 ouderlingen en 1 diaken voor Noord, voor de namen zie Samen Verder van juli.

Tevens zal de Algemene Kerkenraad moeten worden gevormd. De kerkenraad is er mee akkoord gegaan dat het huidige moderamen over gaat in de AK, met één wijziging in de vertegenwoordiging van het CvK. Ook hiervoor geldt: voor de namen zie Samen Verder. 

U leest: genoeg te doen. Wie zich geroepen voelt een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, neem gerust contact op; dat kan met ieder kerkenraadslid. Zoals ik laatst eens ergens las: “alleen kom je er wel sneller, maar samen kom je verder”.

Eerst wens ik ons allen een goede vakantieperiode, een periode waarin een groep jongeren naar Ghana afreist om te helpen bouwen aan een school. Ik wens jullie veel succes met het uitvoeren van jullie plannen en daarna weer een veilige thuiskomst. Op bergen en in dalen, druk ver weg of rustig thuis, ja overal is God!

Cor Docter

peuterkerk

23 juni Peuterkerk: Meisje, sta op!


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10