hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder 300

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


 

anbi logo

 

privacy 895556

Link-Up, een pioniersplek in wording.

Wie zijn wij?
Een groepje gemeenteleden, die zich zorgen maken om jongvolwassenen, die de weg naar de kerk zijn kwijtgeraakt of aan het kwijtraken zijn. Ook willen we een brug slaan naar jongvolwassenen in de rest van de samenleving. Onze kern bestaat uit Margo Wielinga, Trudie Tijssen, Linda en Jeroen Otto.

Wat is Pionieren?
De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.
Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren … het kan allemaal. Wees creatief! Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen, gunnen wij hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken. Pionieren kan van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen.
Een pioniersplek hoeft niet veel geld te kosten. Ook is er niet per se een dominee of kerkelijk werker bij nodig. Het hoeft ook niet heel grootschalig te zijn, want meestal gaat het om relatief kleine groepen, ergens tussen de 15 en 75 mensen. Groter mag natuurlijk ook. Een pioniersplek begint vaak bij één of twee mensen die een missionair verlangen willen omzetten in actie.
De Protestantse Kerk ondersteunt overal in het land mensen bij het pionieren.
Medewerkers van de dienstenorganisatie zijn beschikbaar voor gesprekken en presentaties, helpen mensen op weg en zorgen voor ondersteuning van pioniers die al gestart zijn.

Waar staan wij voor?

Visie
Wij willen luisteren naar Gods stem en Jezus volgen. Wij staan voor een plek waar mensen welkom en met elkaar verbonden zijn en gezien worden.
Gods liefde is voor iedereen, is onze overtuiging. Een leven met God maakt je leven rijker en de samenleving mooier. Daarom willen wij ons geloof delen want wij gunnen dat geloof iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat pionieren nieuwe mogelijkheden biedt om mensen, jong en oud, te bereiken.

Missie
Een plek bieden, waar jong en oud, christenen en niet-christenen zich thuis voelen. Daar waar je jouw verhaal kwijt kan, kan groeien, elkaar leert kennen en elkaar tot zegen kan zijn.
Een plek waar we het geloof vieren, delen, ontdekken en verdiepen. Dit doen we door te experimenteren van elkaar te leren.

Intentieverklaring?
Op 25 april hebben de Kerkenraad en de Pioniersplek een Intentieverklaring getekend. Dit is de eerste officiële stap in het proces om tot een pioniersplek te komen.
De leden van de pioniersplek hebben nu ongeveer 7 maanden de tijd om de Kerkenraad een beleidsplan en een werkplan voor te leggen.

Doelgroep?
We focussen op jong volwassenen en jonge gezinnen (18 tot +/- 35 jaar). Gelovige en niet gelovige mensen die zich niet (meer) thuis voelen in een bestaande gemeente.

Hoe komen we er achter wat deze jongvolwassenen willen?
We hebben een enquête gemaakt, met een dikke 25 vragen, die we na (telefonisch) contact gehad te hebben achter laten om digitaal in te laten vullen.

Wat is onze planning?
Als we de uitkomsten van de enquête geanalyseerd hebben, gaan we voor de zomervakantie ons beleids- en werkplan schrijven en hopen dan aan het begin van het nieuwe seizoen van start te gaan.
Met welke frequentie onze bijeenkomsten zullen plaatsvinden, is nu nog niet duidelijk, nog niet alle contacten zijn uitgezet en nog niet alle enquêtes zijn ingevuld.

peuterkerk

23 juni Peuterkerk: Meisje, sta op!


 

23 juni Peuterkerk Meisje, sta op!
doneer 10