hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Even voorstellen ... (5)

In Noord kennen we hem al jaren en voor veel mensen in Zuid zal hij ook geen onbekende zijn. Op een zondagmiddag loop ik naar de Vogelweg om daar een van onze organisten eens wat nader aan de spreekwoordelijke tand te voelen, namelijk Henk Wiering.
Zoon Dennis doet open en zet thee voor me. Zelfgebakken appeltaart van Karin erbij en dan zijn we zijn er helemaal klaar voor.

Martinus Hendrik Wiering wordt geboren op 22 november 1956 in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Alkmaar. Hij wordt nog in het ziekenhuis gedoopt want dat was destijds normaal in het Elisabeth ziekenhuis. Later krijgt Henk nog een broertje en nog weer later een zusje. Het gezin woont eerst op een kamertje aan de Metiusgracht maar gaat in 1957 in de Hoogstraat wonen. In 1964 wordt er weer verhuisd, deze keer naar de Graalstraat. Dan koopt vader Wiering een huis in de Frans Halsstraat en in 1968 wordt er weer verhuisd. In 1981 gaat Henk in dienst en koopt dan zelf een huis aan de Goereestraat.

Na de lagere Wilhelminaschool gaat Henk in 1969 naar de Koningin Juliana Mavo. In hetzelfde jaar als ondergetekende maar we zitten in verschillende klassen. Veel namen van docenten passeren vanmiddag de revue. Net als ik weet ook Henk nog veel adressen van leraren op te noemen, geen idee waarom we die zo goed onthouden hebben. Na twee keer zittenblijven moet hij van school af, dit tot verdriet van zijn vader en moeder. Henk gaat op zijn zeventiende naar de Avondschool en overdag werkt hij in het magazijn bij de fa. Dekker, een groothandel in tabak, koffie, thee en zoetwaren. Na de mavo volgt de havo, ook in de avonduren. Verder werkt hij ook nog als keukenhulp in Egmond bij “De Vergulde Valk” en bij een uitlatenfabriek, een conservenfabriek en de PTT.

De muziek speelt al vroeg een grote rol in Henks leven. In zijn kinderjaren zingt hij bij het kinderkoor “de Tuinfluiters” en begin jaren ‘80 bij het Christelijk Gemengd koor Alkmaar. Hij krijgt al jong blokfluitles, eerst op de sopraan- en later op de altblokfluit. Door een buurmeisje komt hij in 1972 bij Soli Deo Gloria terecht en na een jaar oefenen mag hij meespelen op de klarinet. Vijf jaar later kiest hij voor de basklarinet en dit instrument bespeelt hij nog steeds.

Bij Soli ontmoet Henk in 1980 Karin Silvis en wat hem betreft slaat de vonk al gauw over. “Maar ik heb wel flink mijn best voor haar moeten doen”, zegt hij nu. Een jaar later krijgen ze dan toch verkering en ze trouwen in 1986. In 1990 wordt zoon Raymond geboren en drie jaar later zoon Dennis.

Aangezien het werken bij de fa. Dekker weinig perspectief biedt gaat Henk op zoek naar een andere baan en hij komt in 1986 terecht bij het archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Hij houdt zich o.a. bezig met dossiervorming en registratie en werkt een periode voor de juridische afdeling. Tegenwoordig werkt hij nog steeds bij de gemeente Alkmaar. Henk is een van de weinigen die nog niet zoveel digitaal doet, de computer is niet echt zijn ding. Per 1 januari 2019 gaat hij trouwens wat minder werken.

Het muzikale heeft Henk niet van zijn vader (“Die man was echt amuzikaal”) maar meer van zijn moeder die goed zingt. Zijn broer Ed interesseert zich niet voor de muziek. Ed gaat echter wel even op orgelles maar houdt dat al snel voor gezien. Henk is dan 15 jaar en neemt Eds’ orgellessen over. Hij gaat zelfs nog naar de Muziek Pedagogische Academie maar dat wordt geen succes dus beperkt hij zich verder tot particuliere orgellessen.
Na een oproep in het kerkblad gaat Henk in 1982 de kerkdiensten in Koedijk begeleiden. Later wordt hij organist in de gevangenis Schutterswei en zal dit blijven tot hij in 1988 diaken in de kerk wordt, tot 1992. Vanaf 1996 is hij een van de organisten in de Blije Mare.

Als kind gaat Henk naar de Verlosserskerk, de Vrijheidskerk en de Dillenburg maar in zijn puberteit gaat hij een paar jaar niet meer naar de kerk. “Maar ik begon het toch te missen dus op een gegeven moment ging ik weer”, zegt hij nu.
Naast de muziek houdt Henk van de kegelsport (elke maandagavond), het oplossen van cryptogrammen en taalspelletjes. Verder gaat hij regelmatig naar de voetbalwedstrijden van zijn oudste zoon en hebben Karin en hij een seizoenkaart van AZ. Hij houdt trouwens ook van behangen … Zoon Dennis vult aan dat zijn vader ook erg van opruimen houdt. “Ik zit pas lekker als alles aan kant is”, zegt Henk.

Wat de diensten in de kerk betreft heeft hij een voorkeur voor de wat meer liturgische diensten en hij spreekt de hoop uit dat we nog heel lang kerk kunnen zijn. Ik op mijn beurt hoop dat Henk nog heel lang muziek mag blijven maken, thuis, bij Soli en natuurlijk in de Blije Mare. De taal van muziek verstaat tenslotte iedereen …

Letty van der Graaf

alpha


p01
doneer 10