hit counter joomla
Folder Kerkbalans 2018

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

 

Kerkenraad

Voorzitter:
dhr. Cor Docter
Limmerhoek 61
1811 BA Alkmaar
072 - 571 30 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Scriba:
mw. Margriet Binnendijk
Rubenslaan 22
1816 MB Alkmaar
072 - 511 03 77
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau
Gabr. Metsulaan 4
1816 EP Alkmaar
072 - 511 33 78
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ledenadministrie (adreswijziging, geboorte, etc.):This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerkbalans: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
rekeningnummer NL53 INGB 0007 5280 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Alkmaar

openingstijden: ma + wo 09:00 - 12:00 uur. Ledenadministratie alleen op maandag

College van Kerkrentmeesters

Secretaris:
dhr. Juul Rijpkema
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giften:
Als u een (extra) gift wilt geven, speciaal bestemd voor een van de secties of een algemene bijdrage, gebruik dan het banknummer NL75 RABO 0376 4310 67 t.n.v. Protestantse gemeente Alkmaar. Daarbij is het belangrijk dat u het doel vermeld: ‘sectie noord’ of ‘sectie zuid’ met eventueel een specificatie van het doel.

College van Diakenen

Secretaris:
mw. Letty vd Graaf-Wester
Havikweg 44
1826 JV Alkmaar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giften: rekening NL82 RABO 0376 4424 84
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar

Gebouwen

    

Kerkelijk Centrum De Blije Mare
Immanuelkerk
Kajakstraat 60
1826 DN Alkmaar
072 - 562 26 27
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De Wijkplaats
Herenweg 14
1829 AG Oudorp
verhuur:
Mw. A. Boekelaar
06 23 11 04 28
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website

Vrijheidskerk
Hobbemalaan 2a
1816 GD Alkmaar
072 - 511 09 36
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Evangelisch-Lutherse Kerk
Oudegracht 187
1811 CD Alkmaar

Predikanten

 

ds. D.P. Jans (sectie zuid)
Mendelssohnstraat 5
1817 HG Alkmaar
072 - 515 76 25.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ds. Sibilla Verhagen (sectie noord)
Kanaaldijk 217
1831BE Koedijk
06 24 65 78 48
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ouderenpastors

dhr. Albert Kozijn (sectie zuid)
tel. 06 30 38 17 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 vacature

Jongerenwerker

mw. Ramona van de Hoed
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sectie Nood

 

 

Sectie Zuid

 

preekrooster:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taakgroep Communicatie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopij voor website en Samen Verder:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

beheerder website
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taakgroep Jeugd en Jongeren

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taakgroep Kerk naar Buiten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taakgroep Vorming en Toerusting  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZWO-commissie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giftenfonds

Collectebonnen worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks:

20 x € 0,25 = € 5,00
20 x € 0,50 = € 10,00
20 x € 1,25 = € 25,00

U kunt de bonnen afhalen tijdens de openingstijden op
het Kerkelijk Bureau of bestellen door overmaking van
het bedrag + € 1,56 voor verzendkosten op
rekeningnummer NL56 INGB 0003 0746 88
t.n.v. Protestantse Gemeente Alkmaar inz. Giftenfonds.
Vergeet bij elektronisch betalen niet uw adres te vermelden.

Giften
Als u een (extra) gift wilt geven, speciaal bestemd voor een van de secties of een algemene bijdrage, dan kan dat! Daarvoor moet het volgende banknummer gebruikt worden: NL75 RABO 0376 4310 67 t.n.v. Protestantse gemeente Alkmaar. Daarbij is het belangrijk dat u het doel vermeld: ‘sectie noord’ of ‘sectie zuid’ met eventueel een specificatie van het doel.