hit counter joomla

Activiteiten

 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Presentatie jaarrekeningen CvK en CvD

Na de dienst op 13 mei presenteren het College van Kerkrentmeester en het College van Diakenen in de Vrijheidskerk en in de Immanuelkerk de jaarrekeningen over 2017 aan de gemeente. Iedereen is van harte welkom de presentatie bij te wonen. De jaarrekeningen liggen op zondag 29 april en 6 mei ter inzage en een digitale versie kan in de week voor de presentatie opgevraagd worden bij het kerkelijk bureau.

Namens de kerkenraad

Bijbelstudiegroep

Er is een nieuwe bijbelstudiegroep is van start gegaan in sectie Noord. Wij zoeken nog wat meer deelnemers, iedereen is welkom.
Het gaat om het leren maar ook om meer contact te krijgen met elkaar, om elkaars gedachtegoed te kunnen delen. Wij komen regelmatig bij elkaar en zijn begonnen met als ondersteuning de boekjes van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk.

Read more ...

Feestweek van de Oecumene 2018

duifHet is alweer een traditie geworden: het vieren van de Oecumene in de week na Pinksteren. Verbonden door het thema "Het verstaan van de andere/Ander" worden deze week, van 21 t/m 27 mei, meerdere activiteiten georganiseerd.
Het programma voor deze week  is:

Read more ...

De ecologische encycliek van paus Franciscus

Op 24 mei. De publicatie van de encycliek ‘Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) enkele jaren terug, was een gebeurtenis van belang. De paus stelde zich met deze rondzendbrief ten doel ‘met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis’ (de aarde). Hij richt zich ‘tot iedereen die deze planeet bewoont’ om ‘een nieuwe dialoog aan te gaan over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet’.

Read more ...

Leeskring Oudorp

BoekcoverAfgelopen bijeenkomst bespraken we het intrigerende boek van Tommy Wieringa ‘De Heilige Rita’. De schrijver noemde zichzelf in een interview ‘de meest gelovige ongelovige’. Het verhaal is somber en verwijst naar de grond van ons bestaan: wie kent je eigenlijk? Boeiend van zo’n kring is dat iedereen iets aan leeservaring toevoegt. Volgende bijeenkomst is 29 mei in de Wijkplaats, 20 uur.

Read more ...

Bijbelkring

Deze groep bespreekt maandelijks met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de eerstkomende zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit.

Read more ...

Stiltekring

Vanaf 16 januari. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen gezeten in een kring, na een korte inleiding zittend en meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit. Ervaring in mediteren is niet nodig.

Read more ...

Zomerschool 2018

Vanaf 13 augustus. Er is geen andere mogelijkheid dan moed', mystieke teksten voor mensen van nu door vrouwen van geloof: Simone Weil, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Ida Gerhardt en Mariade Groot. Nadere informatie volgt in Samen Verder en op www.pg-alkmaar.nl.

Read more ...

Gemeentereis ‘Waar gouden de portalen zijn’

In september gaan we op kerkenpad! Ja, op kathedralenreis. Een week lang zullen we de ontwikkeling van de Franse gotiek bestuderen door de mooiste kerken van Frankrijk van buiten en van binnen te bekijken.

Read more ...

Binnenkort...

 
 25 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 26 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 27 May 2018
Feestweek van de Oecumene
 
 29 May 2018  20:00 uur:
Leeskring Oudorp
 
 03 Jun 2018
Inloopmiddag De Vrijheidskerk
 
 03 Jun 2018  16:00 uur:
Peuterkerk
 
 06 Jun 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 14 Jun 2018  10:00 uur:
Masterclasses revisie NBV
 
 24 Jun 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 13 Aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 16 Aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 20 Aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 23 Aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 27 Aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten
 
 30 Aug 2018  10:00 uur:
Zomerschool - mystieke teksten