hit counter joomla

Activiteiten

 

VT2016nj

De Protestantse Gemeente Alkmaar organiseert diverse activiteiten. Taakgroep Vorming en Toerusting geeft tweemaal per jaar een folder uit met het activiteitenprogramma. Het programma omvat cursussen, kringen, films en andere activieiten zoals gezamenlijk museumbezoek. De folder wordt bij de gemeenteleden thuisbezorgd en er zijn exemplaren in de kerkgebouwen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Activiteiten

Kijk voor alle activiteiten in de agenda.

Stilstaan op woensdag

Na de kerstvakantie gaan we wekelijks door met ‘Stilstaan op woensdag’ vanaf 10 januari 2018. Van harte welkom om je te laten inspireren door een bijbeltekst, een lied en/of een gebed. Een half uur om stil te worden, tot rust te komen, ruimte te maken in jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je gedragen weten. Om daarna weer op te staan en verder te gaan.

Lees meer...

Parenting Course

Vanaf 10 januari. Opvoeden is een uitdaging, zelfs als er niets aan de hand is in je gezin. Hoe pak jij het thuis aan en hoe doen anderen dat? Kan het ook beter of makkelijker? Ontdek het samen met andere ouders bij de Parenting Course. De cursus
geeft ouders een inspirerende en motiverende methode om met opvoeding aan de slag te gaan en is voor ouders van 1 tot 11 jarigen.

Lees meer...

Stiltekring

Vanaf 16 januari. Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen gezeten in een kring, na een korte inleiding zittend en meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen we ervaringen uit. Ervaring in mediteren is niet nodig.

Lees meer...

Film: As it is in heaven

Donderdag 18 januari. De wereldberoemde dirigent Daniel Daréus moet op dokters-advies na een hartaanval zeer rustig aan doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren.

Lees meer...

Visitatie

Op maandag 22 januari komen ds. R.J. Kooiman (Hoorn) en mevrouw B.J. Vogel-v.d. Hoek (Blokker) ons bezoeken in het kader van de vierjaarlijkse visitatie.
Het doel van de visitatie wordt zo onder woorden gebracht:
De visitatie heeft ten doel de opbouw van de gemeente en betreft het geestelijk leven, het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en de vervulling van ambten en bedieningen.

Lees meer...

Het evangelie in de gevangenis

31 januari. Hoe klinkt een blijde boodschap van bevrijding in een gevangenis? Hoe moet je preken voor een publiek dat hoofdzakelijk gemotiveerd is naar de kerk te gaan om even uit de cel te zijn? Hoe moet je preken in een wereld die onbekend is met het gedachtegoed en de taal van de kerk? Je kunt ook aan de andere kant beginnen: wat kan ik als gelovige leren van gevangen mensen?

Lees meer...

Verbindende Communicatie

Basistraining vanaf 2 februari.
“Praten en ons bewust worden van hoe we met onszelf en met de ander omgaan vanuit mededogen en compassie”, gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.

Verbindende Communicatie is geworteld in de intentie om relaties op te bouwen op basis van gelijkwaardigheid, zonder elkaar te veroordelen, straffen of belonen.

Lees meer...

Inloopmiddag in de Vrijheidskerk

Zoals u het van ons gewend bent, wordt u zondag 4 februari vanaf 15.00 uur weer ontvangen met koffie, thee, limonade en wat lekkers erbij (zelfgebakken).

We zijn blij dat we deze middag Hannah Kwantes-Felthuis mogen ontvangen, die ons wegwijs maakt in de wereld van keramiek. Zij heeft een eigen atelier met de mooie naam “Hemel en aarden”.

Lees meer...

Alpha

AlphaVanaf 5 februari. Is er meer in het leven? Wie is God en hoe kan je hem kennen? Wat betekent Gods liefde voor mij? En hoe zit het met de kerk? Dit en meer komt aan de orde in de Alphacursus. In tien avondbijeenkomsten en een dagje weg gaan we praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en zonder gedoe.

Lees meer...

Veertigdagentijd

Vanaf 14 februari. De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en van onze naasten dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. In deze 40-dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld.

Lees meer...

De kunst van het ongelukkig zijn

Op 21 februari. In onze maatschappij is het streven naar geluk en een leuk leven belangrijk. En als er zaken zijn die dit dwarsbomen, schieten we snel in een kramp; al gauw is iets een ramp en mag het nooit meer gebeuren. De nadruk op het positieve werkt ook door in hoe we geloven. Niet meer blij worden van je geloof is tegenwoordig een serieus probleem.

Lees meer...

Film: The Red Turtle

Op 3 maart met als introductie: Father and Daughter (2000).
Een schipbreukeling spoelt aan op een onbewoond eiland. Wat begint als een vrij realistisch opgevoerd overlevingsverhaal – de man gaat op zoek naar eten en drinken, hij probeert meerdere keren weg te varen met een vlot, hij tuimelt in een spelonk en kan ternauwernood ontsnappen – loopt uit op een aangrijpend verhaal waarin de grens tussen dood en leven, mens en dier, droom en werkelijkheid gaandeweg steeds troebeler en minder belangrijk wordt.

Lees meer...

Geen Bach zonder Luther

Muzikale lezing 10 maart. 
Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd.

Lees meer...

Film: Human

Zaterdag 10 maart. Wat maakt ons menselijk? Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de film Human. Om het antwoord hierop te vinden, besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van emotionele verhalen van meer dan 2000 mensen uit 60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. Een indrukwekkende kijk op de hedendaagse samenleving, afgewisseld met schitterende beelden van onze planeet.

Lees meer...

Film: The Queen

Donderdag 15 maartDrama van Stephen Frears. ‘The Queen’ werpt een blik achter de schermen van het Engelse koningshuis tijdens de nasleep van Diana's dood. Elizabeth II en Tony Blair strijden over de behandeling van dit drama, dat aan de ene kant een privé tragedie is voor de koninklijke familie, terwijl aan de andere kant door het publiek openbare rouw wordt geëist.

Lees meer...

Compassie: wat beweegt je?!

Op deze inspiratiemiddag op 17 maart kunt u kiezen uit diverse presentaties en workshops die het thema compassie vanuit verschillende invalshoeken belichten:
* Inleiding en gesprek over het Handvest voor Compassie en Alkmaar Stad van Compassie.
* Workshop oefeningen in compassie.
* Inleiding en gesprek over dialoog en verbinding in Alkmaar.

Lees meer...

Kunst maken rond Pinksteren

Laat je op 17 april inspireren door Nico Kool en de Geest van Pinksteren. Op deze avond gaan we zelf kunst maken o.l.v. kunstenaar Nico Kool. Nico werkt met crêpepapier en maakt daar fascinerende wandkleden van. Met deze relatief eenvoudige techniek gaan we een avond aan de slag. Aan de hand van een zelfgekozen beeld of woord gaan we iets van Pinksteren zichtbaar maken.

Lees meer...

Schilderijen van Pieter Bruegel

Op deze zaterdag 21 april kijken we een dag lang rond in de wereld van schilder Pieter Bruegel de Oude. ’s Morgens gaat het over zijn beroemde schilderij De val van Icarus. We bestuderen details en achtergronden. Er is veel over te vertellen, vanuit allerlei invalshoeken. We lezen o.a. een gedicht van W.H. Auden, dat begint met de woorden: ‘Ze vergisten zich nooit in het lijden’.

Lees meer...

Film: ??

Donderdag 3 mei: film over de tweede WO (nog nader te bepalen welke film).

Lees meer...

De ecologische encycliek van paus Franciscus

Op 24 mei. De publicatie van de encycliek ‘Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij) enkele jaren terug, was een gebeurtenis van belang. De paus stelde zich met deze rondzendbrief ten doel ‘met allen in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke huis’ (de aarde). Hij richt zich ‘tot iedereen die deze planeet bewoont’ om ‘een nieuwe dialoog aan te gaan over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet’.

Lees meer...

Bijbelkring

Deze groep bespreekt maandelijks met elkaar de teksten die in het Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de eerstkomende zondag na de bijeenkomst van de groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten luisteren en wisselt gedachten hierover uit.

Lees meer...

Leeskring Oudorp

Elke twee maanden een boek lezen en daar samen over nadenken en spreken? Dat kan in de Wijkplaats in Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de avond in. De ervaring is dat de bij elkaar gevoegde indrukken een boek rijker maken. En dat schept een onderlinge band.

Lees meer...

Zomerschool 2018

Vanaf 13 augustus. Er is geen andere mogelijkheid dan moed', mystieke teksten voor mensen van nu door vrouwen van geloof: Simone Weil, Etty Hillesum, Dorothee Sölle, Ida Gerhardt en Mariade Groot. Nadere informatie volgt in Samen Verder en op www.pg-alkmaar.nl.

Lees meer...

Gemeentereis ‘Als gouden de portalen zijn’

In september gaan we op kerkenpad! Ja, op kathedralenreis. Een week lang zullen we de ontwikkeling van de Franse gotiek bestuderen door de mooiste kerken van Frankrijk van buiten en van binnen te bekijken.

Lees meer...

Binnenkort...

 
 17 jan 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 17 jan 2018  19:30 uur:
Parenting Course
 
 18 jan 2018  18:30 uur:
Film: As it is in heaven
 
 21 jan 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 22 jan 2018  19:00 uur:
Visitatie
 
 24 jan 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 24 jan 2018  19:30 uur:
Parenting Course
 
 28 jan 2018  16:00 uur:
Bach-cantate in Witte Kerk
 
 31 jan 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 31 jan 2018  19:30 uur:
Parenting Course
 
 31 jan 2018  20:00 uur:
Het evangelie in de gevangenis
 
 02 feb 2018  10:00 uur:
Verbindende communicatie
 
 04 feb 2018  15:00 uur:
Inloop in de Vrijheidskerk
 
 05 feb 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 07 feb 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 07 feb 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 07 feb 2018  19:30 uur:
Parenting Course
 
 11 feb 2018  16:00 uur:
Peuterkerk
 
 12 feb 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 14 feb 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 14 feb 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 17 feb 2018  10:30 uur:
Voorjaarslezing
 
 18 feb 2018  15:00 uur:
Inloopmiddag De Wijkplaats
 
 19 feb 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 20 feb 2018  14:30 uur:
Stiltekring
 
 21 feb 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 21 feb 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 21 feb 2018  20:00 uur:
De kunst van het ongelukkig zijn
 
 26 feb 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 28 feb 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 28 feb 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 03 mrt 2018  10:30 uur:
Voorjaarslezing
 
 03 mrt 2018  13:30 uur:
Film: The Red Turtle
 
 05 mrt 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 07 mrt 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 07 mrt 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 07 mrt 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 09 mrt 2018  20:00 uur:
Musical Jonah
 
 10 mrt 2018  13:00 uur:
Film: Human
 
 10 mrt 2018  14:30 uur:
Geen Bach zonder Luther
 
 10 mrt 2018  20:00 uur:
Musical Jonah
 
 12 mrt 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 14 mrt 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 14 mrt 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 15 mrt 2018  18:30 uur:
Film: The Queen
 
 17 mrt 2018  10:30 uur:
Voorjaarslezing
 
 17 mrt 2018  13:30 uur:
Compassie: wat beweegt je?!
 
 19 mrt 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 20 mrt 2018  14:30 uur:
Stiltekring
 
 21 mrt 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 21 mrt 2018  19:30 uur:
Stilstaan op woensdag
 
 26 mrt 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 28 mrt 2018  18:00 uur:
Veertigdagentijd
 
 02 apr 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 04 apr 2018  14:00 uur:
Inloopmiddag Westerhout
 
 09 apr 2018  18:00 uur:
Alphacursus
 
 15 apr 2018  16:00 uur:
Peuterkerk
 
 17 apr 2018  14:30 uur:
Stiltekring
 
 17 apr 2018  19:30 uur:
Kunst maken rond Pinksteren
 
 21 apr 2018
Schilderijen van Pieter Bruegel